Pracownicze plany kapitałowe PPK

PKO TFI pozostaje liderem na rynku PPK

Aktywa w funduszach zdefiniowanej daty w styczniu dynamicznie wzrosły niemal u wszystkich instytucji prowadzących.
Foto: Adobestock

Kapitał w funduszach utworzonych pod PPK w ciągu miesiąca zwiększył się przynajmniej trzykrotnie. Lider rynku się jednak nie zmienił.

Składki w styczniu

O ile grudniowe dane na temat aktywów zgromadzonych w PPK nie do końca oddawały rzeczywistą sytuację na rynku z uwagi na to, że wiele firm pierwsze składki przekazało dopiero w styczniu, o tyle świeże dane na koniec minionego miesiąca rozjaśniają tę kwestię.

Oczywiście niemal wszyscy bardzo dynamicznie powiększyli aktywa pod zarządzaniem w PPK, jednak największe zwyżki dotyczą raczej pierwszej połowy instytucji prowadzących. Liderem pozostało PKO TFI, które zgromadziło już 96 mln zł. To ponadtrzykrotnie więcej niż na koniec grudnia. Podobną dynamikę odnotowało Nationale-Nederlanden PTE. Nieco szybciej, z 9 do 36,3 mln zł, wzrosły aktywa w PPK zarządzanych przez TFI PZU. Jak sygnalizowało towarzystwo, zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy zawarli z nim umowy o zarządzenie PPK, zaczęła odprowadzać wpłaty dopiero w styczniu.

Jeszcze szybciej urosły aktywa Avivie Investors Poland TFI, która z końcem stycznia naliczyła 24,9 mln zł w PPK, a miesiąc wcześniej było to 3,6 mln zł. W podobnym tempie rósł kapitał w PPK zarządzanych przez NN Investment Partners TFI, do 24,9 mln zł, oraz w AXA TFI, do 11,7 mln zł na koniec stycznia. Jedną z największych dynamik wzrostu może się pochwalić Investors TFI, który zanotował zwyżkę z 1,7 mln zł do ponad 7 mln zł. Investors TFI wyprzedza m.in. podmioty bankowe, jak Santander TFI, BNP Paribas TFI oraz Millennium TFI. Skarbiec TFI jak na razie zebrał zaledwie około 0,4 mln zł.

Łączna wartość aktywów w PPK wzrosła w miesiąc z 84,7 do 275,3 mln zł (232 mln zł w samych TFI). Oczywiście jak na razie aktywa w funduszach pod PPK rosną dzięki wpłatom do tych funduszy. Pod względem wyników zarządzający dopiero się rozkręcają, trzymając dużą część środków w gotówce. W przypadku najbardziej agresywnej kategorii funduszy PPK średni wynik za ostatni miesiąc to 0,95 proc. Z kolei grupa najmniej ryzykowna wypracowała w tym samym okresie przeciętnie 0,62 proc. zysku.

TFI zyskują na sprzedaży

Fundusze PPK coraz pozytywniej wpływają na ogólną sprzedaż funduszy oferowanych przez TFI. Grupa mieszanych, w której skupione są m.in. PPK, ma obecnie 10,7-proc. udział w rynku funduszy.

Największą kategorią są oczywiście fundusze dłużne, które odpowiadają za blisko 42 proc. rynku. Do nich trafia też najwięcej wpłat od klientów. Tak było również w styczniu, kiedy fundusze dłużne pozyskały aż 0,8 mld zł (w tym 0,63 mld zł oferowane do szerokiego grona klientów). Ciekawostką stycznia była jednak również wysoka sprzedaż funduszy akcji małych i średnich spółek, które mogły liczyć na ponad 70 mln zł wpłat od klientów.

Foto: GG Parkiet

W samym styczniu do funduszy oferowanych przez TFI trafiło łącznie około 0,84 mld zł wpłat netto.

Trwa II etap PPK

Obecnie trwa drugi etap starań o klientów, do których zaliczają się firmy zatrudniające od 50 do 250 osób. Będzie to zarazem decydujący moment dla mniejszych instytucji prowadzących PPK. Według szacunków do rentowności tego biznesu potrzeba około 8-proc. udziału w rynku, z kolei obecnie, wraz z PFR TFI, instytucji prowadzących jest 20.

Firmy, które są teraz zobligowane do utworzenia PPK, powinny do 24 kwietnia podpisać umowę o zarządzanie, a umowę o prowadzenie PPK do 11 maja.

Powiązane artykuły