REKLAMA
REKLAMA

Pracownicze plany kapitałowe PPK

Rozpoczyna się walka o rynek PPK

Już kilkanaście firm deklaruje przystąpienie do zarządzania pieniędzmi, które będziemy odkładać w pracowniczych planach kapitałowych. To łakomy kąsek. Co roku do PPK trafiać ma kilkanaście miliardów złotych.
Foto: GG Parkiet

Pracownicze plany kapitałowe ruszą w połowie roku. W pierwszej kolejności obejmą niemal 3600 największych firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób. W sumie pracuje w nich 3,1 mln osób. W kolejnych krokach do PPK stopniowo włączane będą coraz mniejsze firmy i instytucje. Pracodawca będzie musiał zaoferować swoim pracownikom możliwość udziału w tym programie. Będzie przy tym musiał wybrać instytucję, która będzie zarządzała pieniędzmi jego pracowników gromadzonymi w ramach PPK. Rolę instytucji zarządzających może pełnić towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń na życie czy towarzystwo emerytalne. Te już się do tego szykują.

Kto zarządzi PPK

Udział w zarządzaniu pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK potwierdziło nam kilkanaście firm: TFI PZU, Warta, AXA TFI, Santander TFI, PKO TFI, Allianz TFI, Aviva Investors TFI, NN Investments TFI, BGŻ BNP Paribas, Investors TFI, Union Investment TFI i Aegon.

– TFI Allianz Polska jest częścią globalnej grupy Allianz, która jest jednym z największych zarządzających aktywami na świecie. Allianz AM zarządza aktywami o wartości prawie 2 bln euro, z czego znaczna część składa się z aktywów emerytalnych. Oferowanie PPK stanowi naturalny krok w rozwoju TFI Allianz Polska, które od kilkunastu lat zarządza aktywami programów emerytalnych klientów – mówi Rafał Szwabo, dyrektor ds. programów emerytalnych TFI Allianz Polska. – Uważamy, że wejście w życie ustawy o PPK zwiększy poziom majątku i stopy oszczędności jego uczestników oraz przyczyni się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego – dodaje.

– Trendy demograficzne wydają się nieubłagane. Z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo, z drugiej widzimy stale rosnącą długość życia. W tej sytuacji system emerytalny w Polsce potrzebował nowego, świeżego impulsu, który będzie wspierał Polaków w odkładaniu pieniędzy na przyszłość – tłumaczy Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty. – Jesteśmy jednym z kluczowych partnerów ubezpieczeniowych dla firm na polskim rynku. Już teraz obsługujemy ok. 720 tys. pracowników i ich rodzin w ramach grupowych programów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Dlatego traktujemy PPK jako ważne uzupełnienie naszej oferty skierowanej do przedsiębiorstw – dodaje.

– Zakładamy, że PPK zwiększą zaufanie i zrewolucjonizują myślenie Polaków o długoterminowym oszczędzaniu. Duża w tym rola firm, które będą to rozwiązanie oferować. AXA chce być w ich czołówce – mówi Artur Maliszewski, prezes Grupy AXA w Polsce.

– Zarządzanie PPK będzie wymagało specyficznej wiedzy i umiejętności ze względu na czas trwania inwestycji i potencjalną wielkość powierzonych środków. TFI PZU jako największy gracz na rynku pracowniczych programów emerytalnych doskonale wypełnia wspomniane wymogi oraz oferuje unikatowe doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi przyszłych emerytów – przekonuje biuro prasowe PZU.

– Oczywiście, że będziemy zarządzać PPK. Mamy już nawet pierwszych chętnych – zdradza Jan Morbiato z NN Investment Partners TFI.

– Aegon, jako grupa finansowa od lat związana z rynkiem emerytalnym, planuje przystąpienie do PPK w roli oferenta. W planach mamy ofertę PPK w postaci funduszu emerytalnego zarządzanego przez powszechne towarzystwo emerytalne – mówi Marcin Pawelec, rzecznik Aegon.

W charakterze superzarządcy w programie udział weźmie TFI PFR. Od innych zarządzających różnić go będzie to, że nie będzie mógł odmówić pracodawcy zarządzania funduszem PPK w jego firmie. – Ta rola PFR TFI zwiększy bezpieczeństwo PPK – tłumaczyła nam niedawno Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

Nie wszyscy prą do PPK

Nie wszystkie firmy uprawnione do zarządzania PPK wezmą jednak udział w tym programie. – MetLife skupia się na realizacji strategii, która zakłada oferowanie klientom ubezpieczeń ochronnych. Nasze kanały sprzedaży zarówno indywidualny, jak i instytucjonalny z powodzeniem tę strategię realizują. Tym samym nie przewidujemy uruchomienia sprzedaży PPK – tłumaczy Mirosław Kisyk, prezes MetLife.

– Po dokonaniu analizy opłacalności wprowadzenia PPK do oferty podjęliśmy decyzję o nieoferowaniu – mówi Katarzyna Ostrowska, rzecznik prasowy Uniqa.

Ilu chętnych?

Polski Fundusz Rozwoju ocenia, że zarządzania pieniędzmi w PPK podejmie się kilkadziesiąt firm. – Jeśli osiągniemy poziom 30 firm zarządzających PPK, to byłaby to sytuacja idealna. Wiadomo, że zasady polityki inwestycyjnej są jednakowe dla każdego, ale mimo wszystko, jeśli jest więcej podmiotów, to pracodawcy mają większe możliwości wyboru najlepszej z ich punktu widzenia oferty – przekonuje Ewa Małyszko.

Na razie wygląda na to, że na pełnienie roli firm zarządzających zdecyduje się około 20 podmiotów. – To będzie wystarczająca liczba na start programu – uważa Ewa Małyszko.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA