Portfel techniczny

Sierpniowa korekta okazją? Analitycy typują pięć spółek

GTC, ML System, Quercus, Ten Square Games i XTB to piątka na wrzesień. Eksperci chcą podtrzymać dobrą passę. Licząc od początku roku, ich przewaga na szerokim rynku zbliża się już do 100 pkt proc.
Foto: Adobestock

Sierpień na GPW upłynął w spokojnej atmosferze z przewagą korekcyjnych ruchów horyzontalnych na wykresach spółek i indeksów. Dobrym tego obrazem są wyniki technicznego portfela „Parkietu" i indeksu WIG. Pierwszy zyskał w poprzednim miesiącu 0,45 proc., a drugi wzrósł o 2,3 proc. Analitykom nie udało się wprawdzie pokonać benchmarku, ale nic to nie zmienia w ujęciu rocznym. Licząc od stycznia, portfel jest 86 proc. na plusie, a WIG 12 proc. na minusie. Czy we wrześniu uda się zwiększyć przewagę do ponad 100 pkt proc.?

Podsumowanie sierpnia

Zanim o wskazaniach na ten miesiąc, słów kilka o portfelu sierpniowym. W jego budowaniu wzięło udział siedmiu analityków. Dwóch wskazało tę samą spółkę – XTB, więc w zestawieniu było sześć podmiotów. Trzy przyniosły zysk o średniej wielkości 9 proc., a trzy były pod kreską, średnio -6 proc. Najsłabszym ogniwem poprzedniego zestawienia był wspomniany broker. Jego akcje potaniały o 9,4 proc., a że miał podwójną wagę, to stanowił największe obciążenie dla portfela. Na drugim biegunie znalazł się Dom Development. Spółka wskazana już trzeci raz z rzędu przez Przemysława Smolińskiego z BM PKO BP przyniosła stopę zwrotu 19,9 proc. (szczegóły na stronie obok).

Foto: GG Parkiet

Ryzyko sierpniowego portfela, liczone jako relacja wskaźnika zmienności ATR dla 21 sesji do kursów zamknięcia z poniedziałkowej sesji, wyniosło 5,3 proc. Najbardziej „rozchwiany" był kurs XTB (8,6 proc.), a najmniej Dom Development (3 proc.). Dla porównania – zmienność WIG w sierpniu wyniosła tylko 1,3 proc. To uspokojenie może być przystankiem przed kolejnym „wybuchem" zmienności na naszym parkiecie. Pięciu analityków technicznych wskazało spółki, które mogą na realizacji takiego scenariusza skorzystać, a jeden postanowił we wrześniu trzymać w portfelu gotówkę zamiast akcji.

Nowy portfel z gotówką

Wrześniowe propozycje analityków wraz z uzasadnieniem wyboru widoczne są poniżej. Żadne wskazanie się nie powtarza, więc spółki mają równe wagi w portfelu. Ceną bazową dla wrześniowego zestawienia jest zamknięcie sesji 31 sierpnia. Te kursy będą stanowić odniesienie przy obliczaniu stóp zwrotu z akcji typowanych spółek oraz z indeksu WIG, który stanowi benchmark dla portfela.

Dawno w naszym portfelu nie było sytuacji, by ekspert pozostał przy gotówce. Tym razem zdecydował się na to Paweł Danielewicz z BM Santander. Ekspert obawia się, że wspomniane ruchy horyzontalne na wykresach są „niebezpiecznie" blisko ważnych barier technicznych, co może zainicjować silniejszy spadek notowań w najbliższych tygodniach. Pozostali eksperci podejmują ryzyko i zakładają, że sierpniowy marazm to tylko korekta w trendzie, więc można ją traktować jak cenową promocję.

Tylko mali i średni

Nowe zestawienie składa się z dwóch spółek z mWIG40 (GTC, Ten Square Games), dwóch z sWIG80 (XTB i ML System) oraz jednej reprezentującej szeroki WIG (Quercus). Od maja eksperci coraz mniej przychylnym okiem patrzyli na blue chips, aż doszło do tego, że nikt nie zdecydował się na wytypowanie dużej spółki. Można więc powiedzieć, że wynik wrześniowego portfela będzie bardziej uzależniony od nastrojów krajowych inwestorów niż od przepływu zagranicznego kapitału.

Foto: GG Parkiet

Choć wrześniowy portfel jest niewielki, to widać w nim branżową jednomyślność. Otóż dwóch ekspertów postawiło na spółki z sektora finansowego – XTB i fundusz inwestycyjny Quercus. Ponadto mamy w tym zestawieniu reprezentantów dwóch najmocniej „grzanych" w ostatnich latach sektorów, czyli gamingu (Ten Square Games) i fotowoltaiki (ML System). Skład uzupełnia deweloper GTC, który pod względem tegorocznych stóp zwrotu z akcji charakteryzuje się relatywną słabością na tle pozostałych firm.

Gra pod wyjście z korekty

Patrząc na wrześniowe zestawienie pod kątem analizy technicznej (AT), widać wyraźnie, że eksperci przyjęli strategię gry pod wyjście z korekty. Kursy akcji czterech z pięciu wytypowanych spółek poruszają się w trendach wzrostowych w szerszym ujęciu czasowym. Świadczy o tym m.in. to, że ich notowania utrzymują się powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej, a średnia stopa zwrotu od początku roku (YTD) wynosi aż 204 proc. W ostatnich tygodniach dominujące trendy zostały jednak wyraźnie skorygowane. To dlatego w uzasadnieniach analityków akcentowane jest schłodzenie oscylatorów, które ma zwiastować cykliczne odbicie i powrót do głównej tendencji. Okazuje się bowiem, że średnia wartość RSI(14) dla typowanych spółek wynosi obecnie 51 pkt, co oznacza wartość neutralną (granica wykupienia to 70 pkt). Ponadto eksperci zwracają uwagę, że korekty, przynajmniej na razie, zatrzymały się powyżej istotnych wsparć technicznych (średnia krocząca, zniesienia Fibonacciego, poprzednie szczyty lub dołki), co stanowić może dodatkowy argument za zakończeniem fazy schłodzenia. Wyjątkiem pod względem sytuacji AT jest GTC. Akcje są w tym roku 31,2 proc. na minusie i od kwietnia cena próbuje oddalić się od dołka przy 6 zł. Na razie bez sukcesu.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas, ML System

W lipcu kurs akcji spółki działającej w branży fotowoltaiki zanotował mocne zwyżki, a sierpień przyniósł korektę trendu. Notowania podążyły śladem całego rynku warszawskiej giełdy. Co istotne z punktu widzenia analizy technicznej – spadki doprowadziły walory spółki do pierwszego ważniejszego wsparcia, jakim jest rejon 75 zł. Tu znajduje się luka wzrostowa z połowy lipca, a także 50-sesyjna średnia krocząca (kumulacja wsparć). Ponadto obserwujemy znaczne schłodzenie nastrojów na wskaźnikach takich jak RSI lub MACD (choć jeszcze nie padają sygnały kupna). Obrona opisanego wsparcia może pozwolić bykom na próbę powrotu ceny akcji ML Systemu w kierunku tegorocznego maksimum, czyli poziomu 120 zł.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities, Quercus TFI

Od marca notowania akcji funduszu są w trendzie wzrostowym, przy czym sierpień był okresem korekty. Zniesienie zwyżek było znaczące i wynosiło do 50 proc. fali wzrostowej trwającej od marca. Pozytywnym elementem korekty było schłodzenie widoczne na wskaźnikach technicznych. Oscylator stochastyczny wyraźnie przybliżył się do strefy wyprzedania, tak jak i RSI, przy czym wskaźnik trendu zaczyna zawracać, co może być sygnałem zachęcającym stronę popytową do aktywności. Obrona średniej kroczącej ze 100 sesji na poziomie 3,34 zł, jak i 38,2-proc. zniesienia Fibonacciego dla fali wzrostowej na 3,4 zł zdaje się być wyraźnym rejonem wsparcia. Z fundamentalnego punktu widzenia środowisko blisko zerowych stóp procentowych oraz emisja akcji przeznaczona na rozwój (cena emisyjna na co najmniej 4 zł) zdaje się sprzyjać percepcji wyników podmiotu zarządzającego aktywami.

Przemysław Smoliński

BM PKO BP, GTC

Od kilku tygodni kurs akcji przedstawiciela branży nieruchomości konsoliduje się w okolicach wsparcia na poziomie minimum z I połowy roku. Choć kurs nie zdołał do tej pory trwale odbić się po spadkach z początku pandemii, to jednak utworzył podwójne dno, które przy pozytywnych dywergencjach na średnioterminowych oscylatorach sugeruje odwrócenie tendencji na wzrostową. Powyższy scenariusz dodatkowo potwierdza ostatnie zachowanie spółki. W połowie sierpnia kurs lekko odbił, a na wykresie przeważają białe świece, którym towarzyszy wzrost obrotów. Tym samym, wydaje się, że średnioterminowa tendencja może ulec niebawem odwróceniu, a kurs zacznie w końcu odrabiać straty z wcześniejszych miesięcy. W takim przypadku można liczyć na ruch co najmniej w okolicę szczytów z II kwartału, a ich pokonanie otworzyłoby drogę do poziomów cen sprzed wybuchu pandemii.

Michał Pietrzyca

DM BOŚ, Ten Square Games

Kurs akcji spółki wyrysował podczas ostatniej sesji inside bar, tym samym wysyłając poważne ostrzeżenie dla tych, co właśnie sprzedali akcje. Notowania potwierdziły w formie retestu lokalne wsparcie 542,4 zł i to ze zwiększoną aktywnością rzędu 16,8 mln zł. Wyrysowano prowzrostowy słupek, który jest bardzo ważnym pin barem, gdyż pokazuje błędne sprzedanie akcji w samym dołku, co często na wykresach silnych relatywnie spółek skutkuje przeniesieniem handlu na wyższą cenowo półkę. W przypadku TSGAMES można nawet mówić o wyczerpaniu fazy „chłodzenia kursu", gdyż silne wskaźniki AT sygnalizują bycze dywergencje, więc powinniśmy antycypować zmianę planszy gry w notowaniach na prowzrostową z horyzontalnego układu 525–580 zł. Pamiętajmy, że ostatnia konsolidacja dała, według wskaźników monitorujących przepływy kapitałów, czytelną akumulację. Byki są zatem dobrze „doładowane" w akcje, więc być może teraz przyjdzie pora na okazanie siły i wyższości wobec sprzedających. Górny rejon według kanału Pitchforka sięga okolic 726 zł, natomiast Medina Line, która posiada właściwości przyciągające, przechodzi obecnie przez punkt 650 zł.

Piotr Kaźmierkiewicz

BM Pekao, XTB

Na wykresie kursu akcji brokera trwa konsolidacja, przez co trudno rozstrzygnąć, czy ta faza schłodzenia stanowi etap wyczerpywania trendu, czy też przystanek przed jego dalszym rozwinięciem. Niemniej utrzymanie kursu ponad poziomem 50 proc. całej, rozpoczętej w marcu, fali wzrostowej świadczy o wciąż utrzymującej się przewadze strony popytowej w długim terminie. Czas rozstrzygnięć wydaje się już bliski. Miesięczny ruch boczny, charakteryzujący się gasnącą zmiennością i malejącym obrotem, powoli dociera w rejon opartej o minima z kwietnia i maja linii trendu wzrostowego. Skuteczna jej obrona, przy skokowym wzroście aktywności, będzie czytelnym sygnałem zakończenia korekty i impulsem do powrotu do tendencji wyższego rzędu. Taki ruch zapowiada zachowanie wskaźników, które prezentują się z punktu widzenia popytu korzystnie: RSI uległ wyraźnemu schłodzeniu, a MACD znajduje się u progu wygenerowania sygnału kupna.

Paweł Danielewicz

BM Santander, Gotówka

W ostatnim okresie na warszawskiej giełdzie dominuje tendencja boczna. Niektóre indeksy (na przykład WIG20) wykazują się również relatywną słabością względem benchmarków zachodnich. Istotną kwestią pozostaje jednak to, że wspomniane ruchy boczne rozwijają się w rejonach istotnych zapór podażowych Fibonacciego (indeks mWIG40: 3753–3788 pkt, sWIG80: 15 000–15 080 pkt, WIG: 53 686–54 000 pkt).

Takiej okoliczności nie można z pewnością traktować jako bezpośredniego sygnału sprzedaży, ale biorąc pod uwagę ostatnie, dynamiczne zwyżki sporej liczby walorów, zwiększa się obecnie prawdopodobieństwo wykrystalizowania korekty technicznej. W przypadku WIG-u sygnałem przemawiającym za możliwością urzeczywistnienia się takiego właśnie scenariusza byłoby trwałe wybicie tzw. pierwszego wsparcia Fibonacciego: 51 745–51 916 pkt.

Spółka miesiąca | Prawie 20 proc. zysku z akcji dewelopera

Tytułowa spółka to Dom Development. Do sierpniowego portfela wytypował ją Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP. Warto dodać, że ekspert stawiał na tę firmę już od trzech miesięcy. W czerwcu jej akcje podrożały o 10,1 proc., w lipcu o 4,9 proc., a sierpień przyniósł wzrost notowań aż o 19,9 proc. i wyjście kursu na historyczne maksima. – Niskie wartości oscylatorów i przewaga białych świec na wykresie spółki sugeruje kontynuację trendu. W takim przypadku najbliższy opór stanowiłoby maksimum sprzed wybuchu pandemii w okolicach 105 zł, a nie można wykluczyć i próby jego pokonania – tłumaczył swój wybór miesiąc temu Smoliński. Jego scenariusz sprawdził się z niemałą nawiązką. Cena akcji przebiła lokalne szczyty z I kwartału i dotarła w porywach do 123 zł. Sekwencja coraz wyższych dołków i szczytów została utrzymana, a notowania poruszają się powyżej linii średnioterminowego trendu i średnich kroczących z 50 i 200 sesji. Ekspert BM PKO BP nie zdecydował się jednak na utrzymanie dewelopera w portfelu. We wrześniu stawia na innego przedstawiciela branży – GTC. PZ

Rywalizacja | Przewaga portfela sięga już 98 pkt proc.

Skumulowana stopa zwrotu portfela technicznego „Parkietu", licząc od początku 2020 r., sięga 86 proc. Wynik indeksu WIG, do którego się porównujemy, to strata sięgająca 12 proc. Z ośmiu ostatnich miesięcy w sześciu analitycy uzyskiwali dodatni wynik o średniej wielkości 12,2 proc., a tylko w dwóch miesiącach – lutym i czerwcu – zanotowali straty, odpowiednio -3,7 proc. i -0,12 proc.

WIG ma za sobą pięć miesięcy zwyżek z rzędu, ale średni miesięczny wzrost w tym okresie to tylko 4,5 proc. Z kolei w pierwszym kwartale indeks szerokiego rynku cały czas nurkował, tracąc wówczas aż 28 proc. Rozkład miesięczny wyników pokazuje więc wyraźnie, skąd bierze się aktualna duża przewaga portfela nad WIG-iem.

Co istotne – sierpień był dopiero drugim w tym roku miesiącem, gdy analitycy techniczni nie zdołali pobić benchmarku. W czerwcu przegrali o 3,12 pkt proc., a w poprzednim miesiącu o 1,85 pkt proc. W pozostałych miesiącach eksperci byli średnio o 14 pkt proc. lepsi od rynku.

Do końca roku jeszcze cztery typowania (licząc z wrześniowym), więc wiele może się zmienić. Zapas wydaje się jednak na tyle duży, że wygrana portfela w 2020 r. staje się coraz bardziej prawdopodobna. PZ

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.