REKLAMA
REKLAMA

Oszczędzanie

TOP 10 lokat na 12 miesięcy. Marzec 2019 r.

Przy niskich stopach procentowych korzyści z deponowania oszczędności na lokatach bankowych nie są zbyt duże. Banki niechętnie podchodzą do oferowania klientom wysokooprocentowanych depozytów. Najwyższa obowiązująca obecnie stawka na lokatach rocznych z wkładem równym 10 tys. zł, to 2,7 proc. w skali roku.
Foto: Fotolia

Najkorzystniejszą ofertę oszczędzający znajdą w Idea Banku. Lokata NR1 z oprocentowaniem 2,7 proc. w skali roku dedykowana jest wszystkim klientom bez wyjątku. Nie ma przymusu zakładania rachunku, a aby rozpocząć generowanie zysków, wystarczy na depozyt przelać od 500 zł do 1 mln zł.

Nest Lokata Lojalna w Nest Banku pozwala zarobić 2,55 proc. w skali roku. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż jeszcze miesiąc temu. Z oferty skorzystać mogą osoby obsługujące Nest Konto. Bank zobowiązuje też do otrzymywania na rachunek regularnych wpływów pensji w minimalnej kwocie 1 tys. zł w przypadku osób fizycznych czy 6 tys. zł, gdy oszczędzający ma status klienta firmowego. Przedsiębiorcy zobowiązani są też do regulowania płatności do ZUS albo US.

2,5 proc. w skali roku gwarantuje Getin Bank. Nie zobowiązuje przy tym do otwierania rachunku. Na lokatę muszą jedynie trafić nowe środki. Bank definiuje je jako nadwyżkę ponad złotowe środki klienta przechowywane na wszystkich jego rachunkach i lokatach na koniec dnia 10 marca 2019 roku. Na e-Lokatę na Nowe Środki wpłacić można już 500 zł. Maksymalny wkład nie powinien przekraczać 1 mln zł.

Oprocentowanie w wysokości 2,3 proc. w skali roku oferuje Toyota Bank. Lokatę Plus założyć mogą właściciele Moto Konta. Na depozyt można przelać nie mniej niż 5 tys. zł. Bank nie stawia jednak górnego limitu wpłat.

Na EKOlokacie Plus w BOŚ zdeponowany kapitał pracuje na stawce 1,75 proc. w skali roku. Do tego można otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 0,5 pkt. proc. Warunkiem jest, aby klient utrzymywał na koncie osobistym średniomiesięczne saldo w wysokości minimum 10 proc. kwoty lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym trwania depozytu oraz w każdym miesiącu trwania lokaty dokonywał transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę minimum 300 zł.

Nowe środki na depozycie w Alior Banku wypracować mogą 2,2 proc. zysku w skali roku. Lokatę założyć można bez otwierania rachunku osobistego wpłacając na nią od 1 tys. zł do maksymalnie 200 tys. zł. Nowe środki Alior wylicza jako łączne saldo środków zgromadzonych na kontach, rachunkach oszczędnościowych i lokatach złotowych klienta, według stanu na dzień 8 marca 2019 r.

Lokata zakładana w systemie bankowości elektronicznej i mobilnej PlusBanku, czy lokata w ofercie na nowe środki w Credit Agricole i Santander Consummer Banku oprocentowane są na poziomie 2 proc. w skali roku. Nowe środki w Credit Agricole określane są jako przyrost salda w stosunku do stanu środków zgromadzonych na koncie klienta na dzień 31 stycznia 2019 r. W Santanderze dzień bazowy przypada na 1 marca 2019 r. Najniższe możliwe wpłaty na depozyty wynoszą po 1 tys. zł. Maksymalny przelew w Credit Agricole ograniczony jest do 100 tys. zł, a w Santander Consummer Banku do 4 mln zł. PlusBank nie ma w tym zakresie żadnych wymogów. Wyłącznie Santander nie wymaga ROR.

Właściciele kont w Banku Millennium nowe środki deponować mogą na Lokatę Horyzont Zysku. Jej oprocentowanie wynosi 1,9 proc. w skali roku. Mogą się na niej znaleźć nowe środki od 1 tys. do 100 tys. zł. Saldo tych środków bank wylicza na koniec 16 października 2018 r.

W eurobanku na Lokacie terminowej zysk wyniesie 1,55 proc. w skali roku. Warunkiem jest posiadanie rachunku osobistego i dostęp do aplikacji mobilnej, w ramach której udostępniony jest produkt. Minimalna kwota wpłaty wynosi 200 zł (bez kwoty maksymalnej).

Dziesiątkę najlepiej oprocentowanych lokat na 12 miesięcy zamyka BGŻOptima wraz z BGŻ BNP Paribas. Oprocentowanie ich depozytów: Lokaty Klasycznej i Lokaty Progresywnej wynosi 1,3 proc. w skali roku. Wystarczy na nie wpłacić 1 tys. zł, bez ograniczeń w kwocie maksymalnej. W obu bankach klient zobowiązany jest prowadzić ROR.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA