Tag: Lokaty

Powiązane

Bankowość

Deponenci tracą realnie na lokatach bankowych nieco mniej

Realna strata ponoszona przez posiadaczy bankowych depozytów terminowych wraz ze zmniejszeniem tempa wzrostu cen zeszła poniżej 10 proc. Ale jeśli banki przyspieszą z obniżaniem oprocentowania, może ona znów zacząć rosnąć.

Strat nie da się zrekompensować

Polacy mający lokaty w bankach czy obligacje skarbowe z powodu wysokiej inflacji ponoszą duże straty. I właściwie muszą się pogodzić z tym, że dopóki inflacja nie spadnie do normalnego poziomu, ich sytuacja się nie poprawi.

Ujemne realne oprocentowanie depozytów zagościło na długo

Dynamika inflacji CPI w Polsce maleje, natomiast inflacja bazowa trzyma się wciąż mocno. Obniżki oficjalnych stóp procentowych jakby odsunęły się w czasie. Na co mogą liczyć deponenci?

National Post: Europejczycy niezadowoleni z lokat

Coraz więcej klientów kieruje swoje oszczędności do funduszy. Banki widzą zagrożenie?

W kwietniu na rocznych lokatach deponenci realnie stracili już tylko 11 proc.

W kwietniu inflacja CPI obniżyła się do 14,7 proc. z 16,1 proc., ale jednocześnie ceny w stosunku do marca wzrosły o 0,7 proc. Od początku 2023 r. ceny dóbr konsumpcyjnych w Polsce wzrosły o 5,5 proc. Tanieją za to lokaty.

Pieniądze w banku bezpieczne, ale tracące na wartości

Deponenci powinni się cieszyć – polskie banki są silne, a ulokowane w nich depozyty bezpieczne. Ale co im z tego, skoro wciąż ponoszą i będą ponosić realne straty wraz z kolejnymi obniżkami oprocentowania.

Bartosz Turek, HREIT: Oprocentowanie depozytów będzie spadać

Gdy perspektywa obniżki stóp NBP będzie bliska, zapewne pożegnamy się z lokatami ze stawką 8 proc. i górna granica zacznie być przesuwana niżej – twierdzi Bartosz Turek, analityk HREIT.

Nie wiadomo, kiedy spadną stopy procentowe. Depozyty już tanieją

Szybciej czy wolniej, ale inflacja zacznie kiedyś spadać. Za nią pójdą stopy procentowe NBP. Ale przed wszystkimi idą zmiany oprocentowania depozytów bankowych. W dół oczywiście.

Co spadnie prędzej: inflacja czy odsetki od depozytów?

Inflacja zaczęła powoli odpuszczać, przynajmniej nominalnie. Równie nominalnie banki obniżają oprocentowania depozytów. Realne straty deponentów nie maleją.

Waluty w banku – raczej dla bezpieczeństwa niż zysku

Po podwyżkach stóp procentowych, a w ślad za nimi oprocentowania depozytów złotowych, te od początku roku idą coraz częściej w dół. Oferta lokat walutowych z kolei epatuje czasem promocjami, ale zazwyczaj odsetki są niskie.