Medycyna i zdrowie

Neuca z rekordami

Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 2,3 mld zł wobec 2 mld rok do roku. Zysk netto z kolei to 45,3 mln zł wobec 28,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r.
Foto: materiały prasowe

Na rynku hurtu aptecznego, w trzecim kwartale, zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek w tym okresie osiągnął wartość 7,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1,5 proc. Wielkość rynku po trzech kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego roku osiągając 23,7 mld zł.

W trzecim kwartale  grupa zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt proc. do 32 proc. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii grupy wartość 36,9 proc.

- Dzięki konsekwencji w realizacji strategii zbudowaliśmy bardzo silną pozycję rynkową. Wykorzystaliśmy tak powstały efekt skali w osiągnięciu przez naszą firmę bardzo dobrych wyników finansowych.  Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach osiągnęła poziom 6,9 mld zł, to wzrost o 11,8 proc. rok do roku. Wynik netto po 9 miesiącach 2020 r.,125 mln zł, przewyższa wynik całego 2019 r., wynoszącego 117,8 mln zł - mówi Piotr Sucharski, prezes zarządu Neuki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.