Medycyna i zdrowie

Biomed zmienia strukturę finansowania

Ipopema pożyczy 3 mln akcji od wybranych akcjonariuszy, potem sprzeda te walory, a wpływy przeznaczy na opłacenie akcji nowej emisji. Potem odda nowe walory.
Foto: materiały prasowe

„Spółka podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej struktury finansowania, tzn. zamiany pożyczek na kapitał" - podał podczas środowej sesji giełdowej Biomed-Lublin. Dziś zawarł umowę inwestycyjną oraz umowę o oferowanie z Ipopemą Securities. Zarząd zakłada, że wykonanie tych umów pozwoli spółce pozyskać środki w wysokości pozwalającej na zastąpienie wcześniej przewidzianego finansowania w formie pożyczek, finansowaniem w formie kapitału poprzez emisję akcji.

Z umowy wynika, że spółka wyemituje 3 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Ipopema ma pożyczyć i sprzedać 3 mln akcji od innych akcjonariuszy, a następnie objąć walory nowej emisji i zwrócić je akcjonariuszom (po uzyskaniu przez te akcje statusu papierów dopuszczonych do obrotu giełdowego). Nowa emisja będzie realizowana wyłącznie na rzecz Ipopemy , lub podmiotu przez nią wskazanego.

„Zgodnie z intencją spółki pozyskanie kapitału w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie doprowadzić ma do stosunkowo szybkiego pozyskania kapitału na realizację projektu zakładu Onko oraz projektu CBR przy jednoczesnym osiągnięciu ceny nowej emisji akcji na poziomie rynkowym, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy spółki" – napisał zarząd Biomedu w raporcie bieżącym.

Cena emisyjna akcji ma odpowiadać średniej cenie sprzedaży uzyskanej przez Ipopemę (lub inny wskazany podmiot) ze sprzedaży akcji, które zostały pożyczone od dotychczasowych akcjonariuszy. W środę po południu kurs Biomedu rośnie o niespełna 1 proc. do 15,7 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.