Medycyna i zdrowie

Jest zielone światło na dużą emisję w Celonie

Akcjonariusze biotechnologicznej firmy upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji.
Foto: materiały prasowe

Kurs spółki Celon Pharma w środę po rozpoczęciu sesji spada o 0,6 proc. do 47 zł.

Zgodnie z informacjami jakie napłynęły na rynek, zarząd został uprawniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie zostało udzielone na trzy lata. Emisja ma odbyć się z wyłączeniem prawa poboru, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego.

Przed  przystąpieniem  do  głosowania w sprawie  uchwały  o  kapitale  docelowym,  zarząd złożył  oświadczenie do protokołu.

„Zarząd pragnie oświadczyć, że zamierza uzyskać możliwie najwyższą cenę emisyjną za oferowane akcje przy optymalnej wielkości emisji. Jednakże w sytuacji, gdyby cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału  docelowego  miała  być  ustalona  poniżej  rynkowej  ceny  akcji  w  momencie podejmowania tej decyzji, intencją zarządu będzie zminimalizowanie różnicy pomiędzy tymi cenami" – czytamy w treści dokumentu.

Cel: inwestycje

Celon informował wcześniej, że planuje pozyskać w ramach kapitału docelowego co najmniej 160 mln euro z emisji 13 mln akcji w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu. Pozostałe 2 mln akcji w ramach kapitału docelowego (tzw. transza dodatkowa) mogą zostać zaoferowane w sytuacji, gdy popyt na akcje będzie znacząco przekraczał liczbę akcji oferowanych w transzy podstawowej. Pieniądze z emisji akcji mają zostać przeznaczone na rozwój.

- Oszacowaliśmy, że nasze potrzeby kapitałowe związane z planami inwestycyjnymi w latach 2021-2025 mogą wynieść łącznie około 360-480 mln euro. Z kolei planowana kontrybucja wynikająca z działalności w biznesie generycznym, wpływy licencyjne i dofinansowania to około 240-300 mln euro. Na tej podstawie oszacowaliśmy potrzeby kapitałowe: z emisji 13 mln akcji chcielibyśmy pozyskać około 160 mln euro, wychodząc do inwestorów polskich i zagranicznych – zapowiadał w niedawnym wywiadzie na łamach „Parkietu" prezes spółki Maciej Wieczorek. Sygnalizował, że spółka chce emisję  skierować zarówno do inwestorów w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wieczorek zakłada, że znaczącą część emisji spółka uplasuje zagranicą.  - Zdajemy sobie sprawę, że dla części aktualnych akcjonariuszy opcja emisji akcji może wiązać się z rozwodnieniem kapitału, ale emisja jest związana z perspektywą inwestycji i rozwoju, więc nie powinna być postrzegana negatywnie – podkreślał.

Inne uchwały pod lupą

Akcjonariusze podczas wczorajszego walnego zgromadzenia powołali  do rady nadzorczej nową osobę: Bogusława Galewskiego.  Podjęli również uchwały  w sprawie programów motywacyjnych dla członków zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla spółki. Programy dotyczą lat 2021-2030. Będą realizowane poprzez emisję i przydział nie więcej niż 2 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 2 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Łączna liczba warrantów zaoferowanych w danym roku obrotowym w ramach obu programów będzie nie większa niż 200 tys.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.