Medycyna i zdrowie

Celon Pharma szykuje dużą emisję

Akcjonariusze zdecydują 16 lutego o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 15 mln akcji.
Foto: materiały prasowe

Kurs Celonu Pharmy w czwartek przed południem spada o 4 proc. do 50 zł. Na rynek wczoraj wieczorem trafiły informacje o planowanej emisji akcji. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji. Przedmiotem decyzji NWZ będzie również głosowanie nad wprowadzeniem programów motywacyjnych oraz przejście na międzynarodowe standardy rachunkowości.

Celon Pharma podkreśla, że pozytywna decyzja akcjonariuszy po głosowaniu na NWZA umożliwi spółce wyemitowanie łącznie do 15 mln akcji, lecz zarząd, w ramach przyznanego upoważnienia, zamierza zaoferować tylko 13 mln akcji w transzy podstawowej, a pozostałe 2 mln akcji w transzy dodatkowej zostanie wyemitowane jedynie w sytuacji dużego popytu. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z jednoczesnym przyznaniem prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego.

Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji głównie na inwestycje. Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharmy informuje, że oprócz kolejnych projektów, planowanych w rozwoju klinicznym, które firma chce sfinansować do fazy II POC w ciągu kolejnych 5 lat, dla wybranych wskazań specjalistycznych Celon zamierza mieć możliwość zakupu licencji technologicznych oraz finansowania rozwoju swoich projektów w III fazie.

- To pociąga za sobą rozbudowę mocy wytwórczych na potrzeby badań klinicznych, ale i sieci sprzedażowej poza granicami Polski. Poza emisją akcji do finansowania tych planów posłużą nam także bezzwrotne dofinansowania (granty), płatności z komercjalizacji obecnie najbardziej zaawansowanych projektów innowacyjnych, jak również wpływy z bieżącego biznesu generycznego – informuje Wieczorek.

Z kolei program motywacyjny ma być skierowany do pracowników, osób o kluczowym znaczeniu dla spółki oraz członków zarządu, z wyjątkiem Macieja Wieczorka. Programy obejmą 200 tys. akcji rocznie - w ciągu 10 lat. Warunki objęcia akcji w ramach programu będą ustalane indywidualnie na podstawie celów związanych z zakresem obowiązków (przez radę nadzorczą dla członków zarządu i przez zarząd dla pracowników).

„Cena emisyjna akcji objętej programami motywacyjnymi będzie miała wartość nominalną, z opcją podwyższenia, gdy indywidualne cele osób uprawnionych będą oparte o wzrost wartości akcji na giełdzie" – informuje spółka.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.