Ludzie rynku

KNF akceptuje nowy zarząd Banku BPH

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie przez Pawła Bandurskiego stanowiska prezesa i Małgorzaty Romaniuk wiceprezesa Banku BPH.

Paweł Bandurski, prezes BPH

Foto: materiały prasowe

Na początku października Bank BPH poinformował, że Paweł Bandurski, dotychczasowy wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, został powołany na stanowisko prezesa. Zastąpił na tym stanowisku Grzegorza Jurczyka, który złożył rezygnację.

Na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za pion zarządzania ryzykiem powołano wtedy Małgorzatę Romaniuk (wcześniej dotychczas odpowiadała w zarządzie banku za pion operacji i technologii). Do zarządu BPH dołączy też Marcin Berger, który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa BPH TFI – w zarządzie Banku BPH będzie odpowiedzialny za pion operacji i technologii.

Podsumowując – po zmianach do zarządu Banku BPH wchodzą: Paweł Bandurski (prezes) oraz Małgorzata Romaniuk, Monika Godzińska i Marcin Berger (wiceprezesi).

Paweł Bandurski związany jest z sektorem bankowym od 2003 roku. Zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych działających w Polsce oraz na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2015 roku, jako wiceprezes Banku BPH,  odpowiadał za pion zarządzania ryzykiem. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu audytu wewnętrznego i strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Bank zapewnia, że zmiany nie wpływają na działalność Banku BPH, który w dalszym ciągu koncentrował się będzie na obsłudze posiadanego portfela kredytów hipotecznych. BPH został w ubiegłym roku podzielony – w listopadzie jego tzw. podstawową część (czyli portfel kredytowy z wyłączeniem hipotek walutowych) przejął Alior, co zwiększyło jego bilans o ok. 12 mld zł. W Banku BPH pozostały kredyty walutowe (przed podziałem suma bilansowa tego banku sięgała ok. 30 mld zł).


Wideo komentarz