Handel i konsumpcja

Tim wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy

TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku w łącznej wysokości 17 759 360 zł brutto, czyli 0,8 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 1.01.2019 r. - 30.06.2019 r., zaś kwota w wysokości 12 209 560 zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, podała spółka.
Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku uprawnionych jest 22 199 200 akcji na okaziciela TIM S.A." - czytamy w komunikacie.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2019 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM 13 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi 20 grudnia 2019 roku.

"Rada nadzorcza TIM S.A., na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 r., wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2019 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez zarząd TIM S.A." - podsumowano.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830 mln zł w 2018 r.

Kurs akcji zyskuje rano w piątek na giełdzie 5,5 proc. do 9,44 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.