Handel i konsumpcja

Allegro: księga popytu pokryta w całości

Handlowa spółka rozpoczęła IPO. Dziś ruszył book building. Zainteresowanie instytucji jest potężne. Z nieoficjalnych informacji „Parkietu” wynika, że już uzyskano popyt na całą pulę akcji.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28,6 mln akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163,599 mln istniejących akcji, sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Maksymalna liczba akcji sprzedawanych wyniesie zatem 187 826 087 (przy cenie 43 zł oznacza to ofertę przekraczającą 8 mld zł). Akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co., jako menedżerowi stabilizującemu, opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji sprzedawanych.

Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego - zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału. Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Spółka i akcjonariusze sprzedający zamierzają przeznaczyć do 5 proc. łącznie inwestorom detalicznym. Mogą oni składać zapisy na akcje w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.

Foto: materiały prasowe

Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września.

Po zakończeniu oferty pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej oraz posiadaczy akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych po przeprowadzeniu oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań. Spółka chce pozyskać 1 mld zł na spłatę zadłużenia. Aktualnie jej dług to 3,7-krotność EBITDA. Po ofercie ma spaść poniżej 3.

Allegro.pl jest jednym z dziesięciu największych portali e-commerce na świecie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.