Handel i konsumpcja

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie 25 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 37,49 mln zł z zysku za 2020 r. tj. 25 zł brutto na akcję, podała spółka.
Foto: Adobestock

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu spółki uchwala, że zysk netto spółki za 2020 rok obrotowy w kwocie: 57 260 181,90 zł zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : 37 493 875,00 zł

- kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 zł

Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 25 zł brutto" - czytamy w uchwale.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 kwietnia 2021 r., a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 kwietnia 2021 r.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.