Handel i konsumpcja

Esotiq & Henderson skupi własne akcje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie modowej spółki zadecydowało o skupie do 446.700 akcji własnych - poinformowano w komunikacie
Foto: Bloomberg

Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 45,00 zł, ani niższa niż 0,10 zł. Esotiq & Henderson chce wydać na skup akcji maksymalnie 21 mln zł.

Liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 446 700, a  wartość nominalna  nie może przekroczyć 20 proc. kapitału zakładowego spółki.

Akcje spółki mogą być nabywane w transakcjach giełdowych, w tym pakietowych lub poza systemem obrotu - poinformowano w komunikacie

Zakupione przez firmę walory będą mogły zostać m.in. umorzone, odsprzedane, zaoferowane pracownikom  lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat lub wydane w zamian za akcje innego podmiotu.

Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od  19 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.