Gospodarka - Świat

Lagarde : Europa potrzebuje nowej polityki

Christine Lagarde w swoim pierwszym przemówieniu wygłoszonym po objęciu kierownictwa nad Europejskim Bankiem Centralnym stwierdziła, że kraje strefy euro powinny skupiać się bardziej na wzmacnianiu swoich rynków wewnętrznych.
Foto: AFP

- Trwające napięcia handlowe i niepewności geopolityczne przyczyniają się do spowolnienie wzrostu światowego handlu. To doprowadziło do wyhamowania globalnego wzrostu gospodarczego do najniższego poziomu od początku kryzysu – powiedziała Lagarde w przemówieniu wygłoszonym podczas Europejskiej Konferencji Bankowej we Frankfurcie. Wskazała, że ten tren przyczynia się do zmian w polityce gospodarczej. – Zaczynamy widzieć globalne przekształcenia, napędzane głównie przez rynki wschodzące. Przejście od popytu zewnętrznego do popytu wewnętrznego. Od inwestycji do konsumpcji i od produkcji do usług – dodała Lagarde. Jej zdaniem strefa euro powinna pozostać gospodarką na handel ale równocześnie wzmacniać swój rynek wewnętrzny, by sprostać nowym wyzwaniom gospodarczym.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.