REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka - Świat

Ile pieniędzy mogą stracić fundusze hedgingowe?

W tym toku nie zanosi się na poprawę wyników funduszy hedgingowych, więc wielu inwestorów może zdecydować się na wycofanie swoich pieniędzy. Zwłaszcza, jak podkreśla Bloomberg, chodzi o fundacje, fundusze emerytalne i państwowe fundusze majątkowe.
Foto: AFP

Sondaż przeprowadzony w grudniu 2019 roku przez Goldman Sachs Group wskazuje, iż inwestorzy w tym roku mogą wycofać z funduszy hedgingowych 20 miliardów dolarów netto.

Fundusze hedgnigowe są pod presją z powodu słabych wyników inwestycyjnych. W okresie minionych pięciu lat branża ta osiągnęła gorsze rezultaty niż portfel w 60 proc. składający się z akcji i w 40 proc. z obligacji, co zdarzyło się po raz pierwszy od co najmniej 1990 roku.

Na skutek rewolty inwestorów wycofujących pieniądze zarządzający zostali zmuszeni do obcięcia opłat.

Jednak tegoroczne odpływy mają być o połowę mniejsze niż w 2019 roku, kiedy inwestorzy z funduszy hedgingowych, według Hedge Fund Research, wycofali netto 43 miliardy dolarów. Z kolei szacunki EVestment wskazują, że odpływy wyniosły prawie 100 mld dolarów.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA