Fundusze inwestycyjne TFI

Lartiq TFI również znika z rynku

Po tym, jak kilka tygodni temu KNF w związku z funduszami wierzytelności odebrała zgodę na działalność Saturnowi TFI, podobną sankcję nałożyła na Lartiq TFI, czyli dawnego Trigona TFI. Zarząd towarzystwa zamierza zaskarżyć decyzję KNF.
Foto: Adobestock

KNF nałożyła na Lartiq TFI karę 5 mln zł za naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem funduszami "w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego", a także za naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez TFI nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, czyli GetBackiem.

KNF cofnęła też Lartiq TFI zgodę na działalność "w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące". Podobnie jak w przypadku Saturna TFI, cofnięcie zgody na działalność ma rygor natychmiastowy.

Jak podaje KNF, naruszenia dotyczyły funduszy: Trigon Opportunity FIZ, Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ, Trigon Profit XXIV NSFIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Trigon XXI FIZ, Venture FIZ.

Zarząd Lartiq TFI odniósł się do decyzji KNF. „W naszej ocenie nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takiej sankcji. Co więcej, takie działanie uderza przede wszystkim w klientów naszych funduszy. Dlatego zaskarżymy tę decyzję zgodnie z przewidzianymi procedurami. Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback. Podkreślamy, że KNF powinien przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków” – czytamy w oświadczeniu zarządu Lartiq TFI.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.