Fundusze inwestycyjne TFI

OFE trudny rok skończyły na tarczy

W portfelach funduszy emerytalnych dominują duże polskie spółki, których kursy głównie spadały.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Obecność dużych spółek w portfelach była ciężarem dla OFE. Fundusze dokupiły sporo akcji m.in. Mo-Bruku i Kruka.

PKO BP numerem jeden

Dla otwartych funduszy emerytalnych poprzedni rok nie był łatwy. W ich portfelach znajdują się głównie akcje polskich spółek, przede wszystkim z WIG20, i w związku z tym zanotowały one ogromne straty w pierwszych miesiącach 2020 r. Udana była jednak końcówka roku. Ostatni kwartał przyniósł we wszystkich OFE dwucyfrowe zyski. Stąd cały rok 2020, mimo trudnego początku, ostatecznie oznaczał niewielkie straty dla uczestników OFE – średnia stopa zwrotu za 12 miesięcy to 2,3 proc. pod kreską. Dla porównania WIG stracił 1,4 proc.

Jak wyliczył serwis analizy.pl, w całym 2020 r. aktywa w OFE zmniejszyły się o 6,3 mld zł, do 148,6 mld zł. Największym pod względem aktywów pozostał Nationale-Nederlanden z portfelem wartym 38,7 mld zł, co oznaczało spadek o 2,4 proc. w ciągu roku. W portfelu akcji NN OFE, podobnie jak u pozostałych otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2020 r. największą pozycją były walory PKO BP, które w tym przypadku zajmowały 9,6 proc. Następne w kolejności były KGHM oraz PKN Orlen, które stanowiły odpowiednio 7,6 oraz 5,7 proc. portfela akcji NN OFE. Łącznie akcje spółek z WIG20 w funduszu warte były na koniec 2020 r. ponad 19 mld zł, czyli blisko 59 proc. całego portfela akcji. Papiery średnich spółek odpowiadały zaś za około jedną piątą, z kolei walory firm z zagranicy za ponad 9 proc.

Alokacja w akcje NN OFE wynosiła z końcem roku 84,2 proc. i wzrosła o prawie 3 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r. Alokacja w krajowe spółki wyniosła 76,4 proc., co oznaczało wzrost o 1,1 pkt proc., natomiast w zagraniczne 7,8 proc., czyli o 1,8 pkt proc. więcej.

Drugim funduszem emerytalnym pod względem aktywów jest Aviva OFE, gdzie zgromadzonych jest 32,4 mld zł. W tym przypadku spadek aktywów w 12 miesięcy sięga 4,3 proc. W Aviva OFE akcje spółek z WIG20 odpowiadały za niemal 55 proc. portfela akcji, średnie spółki za 27,5 proc., a zagraniczne za 7,4 proc. Na czele były oczywiście walory PKO BP, których udział w portfelu sięgał niemal 10 proc. Walory KGHM odpowiadały za niemal 7 proc., a ING Banku Śląskiego za 6,8 proc. portfela akcji. Alokacja Aviva OFE w akcje wynosiła ponad 85 proc. i wzrosła o 4,4 pkt proc. rok do roku. Mocniej wzrosła alokacja w akcje polskie – o 3 pkt proc.

Trzecim graczem na rynku pod względem zgromadzonych środków jest OFE PZU „Złota Jesień", mający pod zarządzaniem 20,4 mld zł, czyli o 5,8 proc. mniej niż przed rokiem. W jego portfelu 47 proc. aktywów zajmowały papiery firm z WIG20. Udział PKO BP sięgał 9 proc., KGHM 6,6 proc., a PKN Orlen 5,88 proc. Walory średnich spółek odpowiadały za 23 proc. portfela, a zagraniczne za 16,2 proc., czyli najwięcej ze wszystkich otwartych funduszy emerytalnych.

Wspomniana trójka OFE to prawie 62 proc. rynku.

Na czele Mo-Bruk

W portfelach wszystkich OFE znalazły się walory zeszłorocznego debiutanta – Allegro, natomiast stanowiły one z końcem roku od 1 do 2 proc.

Najmocniej w poprzednim roku wzrósł udział OFE w akcjonariacie Mo-Bruku, spółki zajmującej się przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych. Z końcem roku fundusze emerytalne stanowiły ponad 16 proc. jej akcjonariatu. Kolejny był Kruk, gdzie udział OFE w akcjonariacie wzrósł z 48 do 57 proc.

Z portfeli OFE zniknęły papiery Elementalu, Elektrobudowy czy Playa.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.