Firmy

Ważna informacja dla spółek: ESEF przesunięty

Ministerstwo Finansów i KNF zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania nowego formatu raportowania.
Foto: Adobestock

Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie, będące obecnie przedmiotem formalnego zatwierdzenia, dotyczące zmiany Dyrektywy Transparency1 w zakresie terminu obowiązkowego stosowania przez emitentów jednolitego elektronicznego formatu raportowania (european single electronic format, ESEF). Zmiana dyrektywy ma na celu odłożenie w czasie obowiązkowego zastosowania wymogów ESEF o rok – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Decyzja dotycząca odsunięcia ma należeć do państw członkowskich. Oznacza to, że w przepisach unijnych znajdzie się tzw. opcja krajowa.

„W związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020." – czytamy w komunikacie.

MF zadeklarowało, że we współpracy z UKNF, opracuje przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany dyrektywy oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Resort podkreśla, że skorzystanie przez Polskę z opcji krajowej nie będzie miało wpływu na termin obowiązkowego oznaczania (tagowania) informacji dodatkowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF . Tagowanie informacji dodatkowej nadal będzie wymagane dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2022r. lub później, tj. począwszy od sprawozdań za rok obrotowy 2022. Polski nadzorca podkreśla, że ESEF stanowi krok naprzód w sposobie komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami, dlatego odroczenie obowiązku jego stosowania nie będzie wykluczało możliwości skorzystania z tego formatu przy sporządzaniu raportów już za 2020 r. „ Zachęcamy do korzystania z formatu ESEF już przy sporządzaniu raportów rocznych za 2020 rok – szczególnie tych emitentów, którzy są już do tego przygotowani. Przeprowadzenie pełnej procedury publikacji raportu rocznego według ESEF może być znaczącą korzyścią w obszarze relacji inwestorskich" – czytamy w komunikacie.

KNF zachęca też do udziału w tekstach, które odbędą się w dniach 11 stycznia – 15 lutego 2021 r. Testy te mają być ogólnodostępne. Testy odbywały się już w październiku, ale wielu emitentów narzekało, że trwały za krótko i był problem z zakwalifikowaniem się do nich.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.