REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Groszówkowa rewolucja na GPW

Do listy alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

-  Giełda dokonała kompleksowej analizy wpływu nowych kroków notowań na wszystkie obszary związane z obrotem giełdowym. Jej wyniki potwierdziły pozytywny wpływ wprowadzonych zmian na zmienność kursów oraz efektywność wyceny spółek groszowych, dlatego zarząd  zdecydował o obniżeniu do 10 groszy progu groszowości przy kwalifikacji akcji do Listy Alertów – komentuje, cytowany w komunikacie Piotr Borowski, członek zarządu GPW. Dodaje, że zmiany w zasadach kwalifikacji do strefy niższej płynności  były konsultowane z członkami giełdy pełniącymi funkcję animatora rynku.

-  Przewidziano również odpowiednio długi okres dostosowawczy dla emitentów i animatorów – deklaruje Borowski.

Nowe zasady zaczną obowiązywać od okresowej weryfikacji spółek, która zostanie przeprowadzona na koniec I  kwartału 2020 r. GPW podkreśla, że  decyzja o obniżeniu progu groszowości  to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych  kroków notowań, umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Giełda postanowiła też zmienić definicję niskiego poziomu płynności będącego podstawą do kwalifikacji do tej strefy. Zgodnie z nowymi zasadami za niski poziom płynności będzie uznawana sytuacja, w której na więcej niż połowie sesji giełdowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji, liczba transakcji akcjami danej spółki jest niższa niż pięć transakcji na sesję.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że pierwsza kwalifikacja do listy alertów i strefy niższej płynności według nowych zasad odbędzie się 27 marca 2020 r.

W wyniku ostatniej kwalifikacji, która odbyła się 26 września 2019 r., na liście alertów  znajdują się akcje 38 emitentów. Z kolei do strefy niższej płynności zakwalifikowano 63 firmy.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA