Firmy

Spółki niemile zaskoczyły rynek

Akcjonariusze takich firm jak ABC Data, ZE PAK czy Getin Noble dostali tuż przed świętami nieprzyjemny prezent: komunikat o wysokich odpisach, które mocno obciążą wyniki za 2018 r. To nie koniec takich informacji.
Foto: Adobestock

We wtorek indeksy na warszawskiej giełdzie zmieniały się symbolicznie, ale była też grupa spółek, których akcje dotknęła mocna wyprzedaż. Ponad 6 proc. taniały Ursus i Getin Noble. Pod kreską były też notowania ZE PAK oraz ABC Daty. Spółki te łączy jedno: znaczące odpisy, uderzające w wyniki za 2018 r.

Można się spodziewać, że sezon tego typu wieści jeszcze się nie skończył, ale właśnie wchodzi w kulminacyjną fazę – spółki mają czas na publikację rocznych sprawozdań do końca tego miesiąca.

Energetyka i finanse...

Przedsiębiorstwa, które w ostatnich dniach informowały o odpisach, reprezentują różne branże i trudno doszukiwać się wspólnego mianownika w przyczynach dotyczących odpisów. ZE PAK utworzył je w związku z utratą wartości aktywów w kopalniach węgla brunatnego Konin i Adamów. W efekcie strata netto grupy za zeszły rok jest rzędu 464 mln zł. Spółka wymieniła też kilka innych zdarzeń o jednorazowym charakterze, które wpłynęły na wynik. Mowa tu m.in. o aktualizacji wartości zapasów, środków trwałych w budowie oraz utworzeniu rezerwy związanej z potencjalną koniecznością zwrotu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Z kolei Getin Noble Bank poinformował m.in. o odpisach na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych – obniżyły one wynik brutto za IV kwartał 2018 r. o 72 mln zł. Ponadto, z uwagi na połączenie z Idea Bankiem, spółka zrobiła odpis aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł, dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich (pomniejszyło to jej wynik netto). Przestanie też rozpoznawać aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Banku – to z kolei obniżyło kapitały własne o około 27 mln zł.

Foto: GG Parkiet

We wtorek po południu za akcję Getin Noble Banku trzeba było zapłacić niespełna 0,62 zł.

...oraz handel i przemysł

Z kolei walory ABC Daty wyceniano na niespełna 1,4 zł. Tymczasem cena w wezwaniu ogłoszonym przez MCI i grupę Also wynosi 1,44 zł – podniesiono ją z 1,3 zł. Z kolei zapisy niedawno wydłużono do 13 maja. Wcześniej termin ten przypadał na 17 kwietnia. Informacja o odpisach i wysokiej stracie za 2018 r. wpisuje się w ciąg hiobowych wieści, które napływają ze spółki po tym, jak Also wyraziło chęć jej przejęcia. Wcześniej zarząd zapewniał, że sytuacja finansowa ABC Daty jest dobra. Tymczasem rok 2018 zakończyła ona skonsolidowaną stratą sięgającą 79 mln zł. Bez uwzględnienia odpisów pokazałaby 9,7 mln zł zysku netto.

Odpisy dotyczą przeszacowania wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży, odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku, rezerwy związanej z postępowaniem podatkowym w iSource, przeszacowania wartości udziałów spółki ABC Daty w Czechach, a także rezerwy związanej z postępowaniem podatkowym w ABC Data s.r.o.

„Ewentualne odpisy i przeszacowania będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny. Spółka pozyskała stosowne zgody dotyczące odstąpienia od badania wskaźników finansowych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku od wszystkich instytucji finansowych, w których umowach kredytowych występuje warunek weryfikacji wskaźników" – uspokaja w raporcie zarząd.

Jeszcze głębszą stratą niż ABC Data, bo przekraczającą 104 mln zł, zakończył zeszły rok Ursus (na poziomie jednostkowym). Wyjaśnia, że strata wynikała z systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników i maszyn rolniczych. Spółka zrobiła też korekty obciążające ubiegłoroczny wynik – chodzi m.in. o odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Powiązane artykuły