REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Akcje Orbisu celem przymusowego wykupu

AccorInvest Group, dominujący akcjonariusz hotelarskiej grupy, zażądał od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży pozostałych w wolnym obrocie akcji spółki po 115 za papier. To jeden z ostatnich etapów procesu wycofywania spółki z warszawskiej giełdy. W związku z wykupem władze GPW zawiesiły obrót akcjami spółki.
Foto: Bloomberg

Przedmiotem wykupu jest prawie 665 tys. akcji stanowiących ok. 1,4 proc. kapitału zakładowego. Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 9 kwietnia br. Dzień wykupu został ustalony na dzień 15 kwietnia.

W połowie grudnia AccorInvest Group, główny akcjonariusz Orbisu, ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich będących poza jego kontrolą akcji spółki, oferując 115 zł za papier. Inwestor, posiadający 85,8 proc. udziałów, chciał skupić 100 proc. akcji i wycofać spółkę z GPW. Wezwanie zakończyło się sukcesem - AccorInvest stał się właścicielem 98,6 proc. akcji Orbisu.

Inwestor był zdeterminowany, by dopiąć swego, o czym mogą świadczyć dwa ogłoszone wezwania. Pierwsza próba skupienia z rynku pozostałych akcji Orbisu przez głównego akcjonariusza zakończyła się niepowodzeniem. Z końcem listopada 2018 r. Inwestor początkowo zaoferował 87 zł za walor, by ostatecznie podnieść cenę, tuż przed końcem zapisów, do 95 zł. W wyniku przeprowadzonych transakcji główny akcjonariusz zwiększył stan posiadania do 85,8 proc., co nie wystarczyło, by rozpocząć przymusowy wykup.

Orbis jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1997 roku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA