Finanse

Członkowie Harvard Club piszą w sprawie KNF

Niedopuszczalnym jest, aby w demokratycznym państwie prawa stosować metody działań, które zostały podjęte w stosunku do Andrzeja Jakubiaka i Wojciecha Kwaśniaka, czyli byłego przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego KNF, a także ich pięciu współpracowników – zaznaczają w liście otwartym członkowie Harvard Club of Poland. Poniżej publikujemy treść listu.
Foto: Adobestock

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni jakością obecnej dyskusji publicznej prowadzonej w Polsce oraz działaniami organów państwa wobec obywateli zasługujących na szacunek za swoją rzetelną pracę na rzecz dobra wspólnego. Ostatnim tego przykładem jest zatrzymanie byłych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego.

Niedopuszczalnym jest, aby w demokratycznym państwie prawa, jakim powinna być Rzeczpospolita Polska, stosować metody działań, które zostały podjęte w stosunku do Andrzeja Jakubiaka, byłego Przewodniczącego KNF, Wojciecha Kwaśniaka, byłego Zastępcy Przewodniczącego KNF oraz ich pięciu współpracowników. Wystosowane oskarżenia dotyczyły urzędników o nieposzlakowanej opinii, z których jeden - Wojciech Kwaśniak – omal nie stracił życia wypełniając swoje zawodowe obowiązki. Pan Wojciech Kwaśniak, jako wiceprzewodniczący KNF, cieszył się doskonałą reputacją i wzorowo wypełniał obowiązki nadzorcy polskiego sektora bankowego od początku lat dziewięć­dziesiątych. W 2005 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Uważamy, że zatrważająca metoda działań państwa, prowadząca do zatrzymań byłych urzędników KNF, narusza ich godność osobistą i obraża poczucie przyzwoitości wszystkich obywateli.

Publiczny dyskurs polityczny oparty na kłamstwie, pomówieniach i manipulowaniu opinią publiczną jest niedopuszczalny. Zaniechanie starań o jego uzdrowienie oraz lekceważenie znaczenia uczciwości i prawdy może doprowadzić do etycznego upadku Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez względu na przynależność polityczną, religijną czy etniczną, wszyscy Polacy powinni wspólnie czuwać nad zachowaniem granic elementarnej przyzwoitości w życiu publicznym. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. To jest nasza Rzeczpospolita.

W herbie Uniwersytetu Harvarda widnieje słowo „veritas" – prawda. Jej poszukiwanie powinno być najwyższą wartością w przestrzeni publicznej. Prawda nigdy nie szkodzi, prawda zawsze zwycięża. Stojąc na jej straży, przekonani o niesprawiedliwości osądów i wzburzeni bulwersującą jakością debaty publicznej, wyrażamy swój sprzeciw wobec zaistniałej sytuacji. Uważamy również, że zatrzymanym urzędnikom oraz wszystkim obywatelom należą się publiczne przeprosiny ze strony Premiera, Ministra Sprawiedliwości i Prokuratury."

Sygnatariusze z Harvard Club of Poland

  1. Adam Białachowski, Harvard Club of Poland
  2. Tomasz Bogus, Harvard Club of Poland
  3. Krzysztof Borusowski, Harvard Club of Poland
  4. Bogusława Cimoszko-Skowroński, Harvard Club of Poland
  5. Bartosz Drabikowski, Harvard Club of Poland
  6. Lejb Fogelman, Harvard Club of Poland
  7. Jacek Giedrojć, Harvard Club of Poland
  8. Norbert Górski, Harvard Club of Poland
  9. Szymon Kaczanowski, Harvard Club of Poland
  10. Marcin Kilanowski, Harvard Club of Poland
  11. Andrzej Klesyk, Harvard Club of Poland
  12. Robert Koński, Harvard Club of Poland
  13. Agata Mazurowska-Rozdeiczer, Harvard Club of Poland
  14. Łukasz Rozdeiczer, Harvard Club of Poland
  15. Waldemar Maj, Harvard Club of Poland
  16. Paweł Wojciechowski, Harvard Club of Poland
  17. Dominika Zbychorska, Harvard Club of Poland
  18. Michael Machaj, Harvard Club of Poland
  19. Marcin Kropidłowski, Harvard Club of Poland
  20. Adam Sawicki, Harvard Club of Poland
  21. Artur Zawadowski, Harvard Club of Poland
  22. Rafał Myler, Harvard Club of Poland
  23. Szymon Kubiak, Harvard Club of Poland
  24. Anna Walczowska, Harvard Club of Poland
  25. Iwona Gładysiewicz, Harvard Club of Poland
  26. Anna Wojciuk, Harvard Club of Poland
  27. Jakub Chojnacki, Harvard Club of Poland
  28. Maciej Stański, Harvard Club of Poland
  29. Joanna Kwasek, Harvard Club of Poland
  30. Bartek Trzebinski, Harvard Club of Poland
  31. Karol Bach, Harvard Club of Poland
  32. Krzysztof Bobiński, Harvard Club of Poland
  33. Justyn Konieczny, Harvard Club of Poland
  34. Marcin Piróg, Harvard Club of Poland
  35. Krzysztof Bocian, Harvard Club of Poland

Stanowisko Harvard Club of Poland poparli (stan na 14.12.2018 godz. 16.00):

 1. dr hab. Małgorzata Olszak, Uniwersytet Warszawski
 2. prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 3. prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH
 4. prof. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa
 5. prof. Ryszard Wierzba, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 6. Profesor Adam Noga, prof. ALK
 7. Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 8. Wiesław Rozłucki, Polski Instytut Dyrektorów
 9. Artur Nowak-Gocławski
 10. Dr hab. Jolanta Kurkiewicz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 11. Krzysztof Nowakowski
 12. Dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. SGH
 13. Łukasz Pawlak
 14. Prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG
 15. Dr Magdalena Popowska, PG
 16. Jarosław Iwanicki
 17. dr hab. prof. AFiB Vistula Jolanta Zombirt
 18. Anna Celczyńska
 19. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański
 20. Marcin Lipiński
 21. dr inż. Wioleta Kucharska, PG
 22. Joanna Świderska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 23. Waldemar Stawski - członek Gdańskiego Klubu Biznesu
 24. Piotr Urbańczyk
 25. Janusz Czapiński
 26. Stefan Kawalec
 27. Janusz Jankowiak
 28. Tomasz Pawlonka, SGGW
 29. Dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, UEP
 30. Dr Katarzyna Kocot-Górecka, SGH
 31. Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, UO
 32. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, UE w Poznaniu
 33. prof. dr hab. Ewa Siemińska, UMK
 34. prof. dr hab. Aleksander Szwichtenberg, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 35. Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 36. Prof. dr hab. Wojciech Paprocki
 37. dr hab. Piotr Wróbel, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański
 38. prof. Anna Zielińska, Uniwersytet Gdański
 39. dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
 40. Anna Rutkowska-Ziarko
 41. Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
 42. Dr Krzysztof Markowski
 43. Dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ
 44. Prof. Monika Marcinkowska, UŁ
 45. Bożena Kołosowska, prof. UMK
 46. dr Carlos Lenczewski-Martins, SGH
 47. Prof. Stanisław Kasiewicz
 48. Prof. Krzysztof Kalicki
 49. Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. nadzw. US
 50. Wiktor Askanas
 51. Krzysztof Bielak
 52. Andrzej S. Nartowski
 53. dr Dorota Skała, Uniwersytet Szczeciński
 54. Włodzimierz Grudziński
 55. Dr Andrzej Topiński
 56. Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński
 57. dr Marek Zwolankowski, Uniwersytet Szczeciński
 58. dr hab. prof. nadzw. US Christian Lis, Uniwersytet Szczeciński
 59. Hubert Janiszewski
 60. prof. dr hab. Leszek Jasiński, Politechnika Warszawska
 61. dr hab. Katarzyna Perez, UEP
 62. dr hab. Roman Kiedrowski
 63. Ryszard Bociong, b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń
 64. dr Paweł Tokarski
 65. Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 66. dr hab. Piotr Maćkowiak, UEP
 67. Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz
 68. dr hab. Michał Myck
 69. Andrzej Sopoćko, profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski
 70. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 71. Janusz Mieciek
 72. prof. dr hab. Małgorzata Rószkiewicz, SGH
 73. Marek Górski
 74. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, UG
 75. Jacek Osiewalski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 76. dr. hab. Szczepan Figiel, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 77. prof. dr hab. Maciej Dymkowski, profesor zwyczajny na Uniwersytecie SWPS
 78. Jacek Ramotowski, dziennikarz
 79. dr Andrzej Powierża
 80. prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, UE w Poznaniu
 81. prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, WSB w Poznaniu

 

 

 

 

Zarząd oraz Członkowie Harvard Club of Poland

Harvard Club of Poland zwraca się do przedstawicieli świata nauki, kultury i biznesu o wsparcie naszego Listu – w szczególności wezwania do publicznych przeprosin. Deklarację wsparcia prosimy przesyłać na adres:

info@harvardclubofpoland.pl

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.