Finanse

GetBack i Quercus porozumiały się ws. obligacji

Quercus TFI informuje o podpisaniu z GetBackiem umowy dotyczącej spłat za obligacje o łącznej wartości 91,22 mln zł. Redukcja sięgnie od 56 do 61 proc.
Foto: parkiet.com

Quercus TFI podpisał z GetBackiem w restrukturyzacji (dłużnikiem) umowę restrukturyzacyjną dotyczącą spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł i łącznej wartości wraz z należnościami ubocznymi 91,216 mln zł.

Zgodnie z umową, spłata zobowiązań została ustalona pomiędzy 35 a 40 mln zł, co przy uwzględnieniu całkowitej wartości wierzytelności powoduje redukcję zobowiązań GetBacku na poziomie około 56-61 proc. Do tego fundusze zarządzane przez Quercus TFI nie będą podejmować działań prawnych w stosunku do dłużnika oraz nie otrzymają dodatkowego zabezpieczenia.

GetBack zobowiązał się do wypłacenia w ratach 15,2 mln zł do końca 2020 r. oraz 10 mln zł do końca 2021 r. "Pozostała część kwoty zostanie wypłacona w ramach rat układowych zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, po uprawomocnieniu się przyśpieszonego postępowania układowego" - podano.

Quercus TFI i Q1 FIZ posiadają ekspozycję na obligacje GetBacku w równych częściach (w proporcji 50/50). "Inwestorzy powinni mieć na względzie, że wykonanie ww. umowy uzależnione jest od sytuacji finansowej dłużnika, prowadzenia bieżącej działalności (w tym prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego) i nie ma gwarancji, że ww. umowa zostanie przez dłużnika wykonana" - podaje Quercus. Zdaniem zarządu Quercus TFI redukcja zobowiązań była najwyższą uzyskaną przez dłużnika jednostkową redukcją zobowiązań wśród wierzycieli zabezpieczonych i powinna ułatwić wypełnienie zobowiązań dłużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Ekspozycja na obligacje GetBacku Quercusa TFI i Q1 FIZ wynika z wykupu papierów windykatora z funduszy Quercusa TFI w kwietniu poprzedniego roku. Środki pochodziły w połowie ze spółki, a w połowie od prezesa Sebastiana Buczka.

Powiązane artykuły