Finanse

BGK planuje przetargi obligacji na rzecz Funduszu Przeciwcovid. 9 i ew. 17 XII

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada przeprowadzenie w przyszłym miesiącu dwóch przetargów sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 9 i (opcjonalnie) 17 grudnia, podał BGK.
Foto: materiały prasowe

"Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż zakłada się przeprowadzenie w grudniu 2020 r., w zależności od zapotrzebowania, jednego lub dwóch przetargów sprzedaży obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, organizowanego przez Narodowy Bank Polski" - czytamy w komunikacie.

Na obu przetargach zostaną zaoferowane obligacje 10-letnie serii FPC0630 i/lub papiery 13-letnie serii FPC0733 i/lub obligacje 20-letnie serii FPC1140, zaś 17 grudnia dodatkowo możliwa jest nowa seria obligacji FPC, podano także.

Po przetargu sprzedaży obligacje mogą być oferowane w ramach sprzedaży dodatkowej po minimalnej cenie zaakceptowanych ofert. W zależności od sytuacji rynkowej i zapotrzebowania Funduszu na środki możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza, podano także.

Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.