Finanse

Getin Holding szykuje się do wypłaty dywidendy

Finansowy holding Leszka Czarneckiego planuje obniżenie kapitału zakładowego i wypłatę dywidendy z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży swoich biznesów na rynkach zagranicznych.
Foto: Adobestock

Getin Holding poinformował dzisiaj, że zarząd podjął decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z 759 mln zł do niespełna 19 mln zł, czyli o 740 mln zł. Obniżenie kapitału nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 4 zł do 0,1 zł, czyli o 3,90 zł. Zgodę na tę operację wyraziła już rada nadzorcza. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w tej sprawie zostało zwołane na 21 grudnia.

Holding podaje, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wypłatę akcjonariuszom blisko 190 mln zł dywidendy i przeniesienie kwoty 550 mln zł, wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego, do kapitału zapasowego. Zarząd informuje, że ta druga operacja ma nastąpić, aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat spółki oraz aby stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków spółki.

Getin Holding od paru lat realizuje strategię wyjścia z rynków zagranicznych i pozyskaną gotówkę kierował na spłatę zadłużenia. Na początku listopada podpisał warunkową umowę sprzedaży Idea, cena wg bilansu z końca września wyniosłaby 40,7 mln euro, transakcja ma zostać sfinalizowana w I kwartale przyszłego roku. Pod koniec października Getin Holding sfinalizował sprzedaż aktywów rumuńskich (bank i firma leasingowa). Na jego rachunek wpłynęło z tego tytułu 134 mln zł, a dodatkowo 65 mln zł zostało przekazane na rachunek zastrzeżony na okres maksymalnie 3 lat dla zabezpieczenia m.in. ewentualnej korekty ceny i roszczeń kupujących wobec Getin Holding wynikających ze złożonych przez spółkę gwarancji. Z zablokowanej kwoty 30 proc. już wpłynęło do holdingu, w kolejnych dwóch latach spółka otrzyma odpowiednio: 30 i 40 proc. Jak zadeklarowali menadżerowie firmy aktualnie na jej rachunkach znajduje się około 220 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.