REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Finał dużej transakcji przejęcia na rynku finansowym

Generali i niemiecka grupa Union Asset Management Holding AG sfinalizowały transakcję zakupu Union Investment TFI S.A. w Polsce.
Foto: Fotorzepa, Ryszard Waniek

Generali otrzymało wszelkie niezbędne do przejęcia Union Investment TFI zgody od organów regulacyjnych oraz urzędu do spraw ochrony konkurencji i konsumentów.

- Nasz region jest postrzegany jako strategiczny rynek zwiększający konkurencyjność i rentowność Grupy Generali – powiedział po ogłoszeniu finalizacji transakcji Luciano Cirina, Austria, CEE & Russia Regional Officer. - Obiecująca dynamika polskiego rynku zarządzania aktywami, największego w Europie Środkowo-Wschodniej, jest wspierana z jednej strony przez silną ekonomię, z drugiej przez odpowiednie regulacje rynkowe. Ta niezwykle ważna akwizycja pozwoli wzmocnić naszą obecność na polskim rynku zarządzania aktywami i jest działaniem doskonale wpisującym się w założenia określone w strategii zarządzania aktywami w regionie - dodał.

- Jesteśmy dumni, że wzmacniamy obecność Generali w Polsce, poszerzając naszą działalność o sektor zarządzania aktywami. Jestem przekonany, że łącząc kapitał ludzki, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, zarówno Union Investment, jak i Generali, będziemy mogli oferować naszym klientom szerszy zakres produktów finansowych i jeszcze lepszą obsługę – skomentował Andrea Simoncelli, prezes zarządu spółek Generali Polska.

We wtorek, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Union Investment TFI SA, powołano nową radę nadzorczą. Jej przewodniczącym został Josef Beneš, a wiceprzewodniczącym Andrea Simoncelli. W skład rady weszli też Maciej Fedyna, Marcin Orlicki, Gregor Pilgram, Grzegorz Piwowar. Rada zdecydowała o poszerzeniu składu zarządu Union Investment o nowego członka zarządu. Został nim Kazimierz Fedak, który dołączył do Generali CEE Holding w 2018 roku i odpowiada za rozwój biznesu zarządzania aktywami w regionie.

Umowę nabycia 100 proc. akcji w polskiej spółce zarządzającej aktywami Union Investment TFI S.A. Generali zawarło już w październiku 2018 r. Teraz ją sfinalizowało. Wartości transakcji nie podano. Union Investment TFI jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce. W jej portfelu znajdują się aktywa o wartości 3,3 mld euro. Klientami towarzystwa jest około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych. Union Investment TFI oferuje produkty inwestycyjne w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu. Union Investment TFI jest też jedną z blisko 20 instytucji finansowych dopuszczonych do zarządzania oszczędnościami, które będą gromadzone w ramach startującego za niespełna dwa tygodnie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Generali działa w Polsce od 1998 r. i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie. Prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. W listopadzie 2018 r. podpisało porozumienie w sprawie zakupienia Grupy Concordia, specjalizującej się w ubezpieczeniach z sektora rolniczego. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, ze składką przypisaną brutto w wysokości 670 mln euro i udziałem w rynku na poziomie 5 proc. w 2018 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA