Finanse

GPW proponuje włączenie aktywów OFE do PPK

Włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w OFE do funduszy tworzących PPK to postulat giełdy zgłoszony w toku konsultacji społecznych do projektu ustawy o PPK.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

"Mając na względzie fakt, że w portfelach inwestycyjnych OFE (według danych UKNF na koniec lutego 2018 r.) znajdują się notowane na GPW akcje o wartości ponad 136 mld PLN (79 proc. całości aktywów OFE) należy poddać pod rozwagę włączenie całości lub części aktywów zgromadzonych w OFE do funduszy tworzących PPK (lub też w inny sposób ograniczyć potencjalną podaż tych akcji). Przyjęcie stosownych mechanizmów wydaje się istotne zarówno z punktu widzenia poszczególnych grup uczestników rynku kapitałowego, jak też wizerunku samego rynku" - pisze GPW.

Giełda uważa, że wprowadzenie konkretnych rozwiązań w tym zakresie pozwoliłoby na rozpoczęcie programu PPK ze stosunkowo wysokimi aktywami, co zostałoby dobrze przyjęte przez inwestorów, jak też przyczyniłoby się do promocji idei długoterminowego oszczędzania wśród przyszłych emerytów.

GPW postuluje też włączenie PTE do instytucji zarządzających funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład PPK.

"Podmioty te, bazując na swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, posiadają unikalną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania aktywami o charakterze długoterminowym. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że na przestrzeni ostatnich lat podmioty te pobierały coraz niższe opłaty za zarządzanie dostosowując swoje koszty do ich poziomu. W tym kontekście wydaje się, że PTE mogą przyczynić się do sukcesu funkcjonowania programu PPK" – argumentuje giełda.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.