Felietony

Prognozy pogody na giełdzie

Nowa usługa dla inwestorów giełdowych zapewnia wyższą rozdzielczość danych, zarówno w ujęciu miejsc, jak i czasu, którego dotyczą prognozy pogody.

dr Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych i wskaźników, GPW

Foto: materiały prasowe

Pogoda, obok zdrowia i finansów, to chyba najpopularniejszy temat rozmów w każdej części świata, z wyjątkiem Włoch, których mieszkańcy najczęściej rozmawiają o piłce nożnej. Wyzwania związane z klimatem stały się przyczynkiem do wejścia w obszar usług informacyjnych związanych z prognozowaniem pogody przez jedną z globalnych platform obrotu giełdowego. W czasie rzeczywistym pokazuje ona, jak zmieniające się prognozy pogody wpływają na ceny rynkowe.

Autorzy tego projektu zauważają, że temperatura, poziom opadów, widoczność, siła wiatru i promieniowanie słoneczne to czynniki meteorologiczne, które mogą mieć wpływ przede wszystkim na takie branże, jak energetyka, przemysł spożywczy czy rolnictwo, ale również podmioty działające w obszarach powiązanych z tymi branżami, czy innych, będących wrażliwymi na warunki pogodowe. Jednak to umiejętność zrozumienia skutków tych zmiennych prognoz jest kluczowa dla analityków, brokerów giełdowych i meteorologów. Nowa usługa oferuje klientom rozwiązanie, które wspomaga w zarządzaniu ogromnymi ilościami danych o pogodzie i cenach, które są przekształcane w praktyczne informacje.

Wśród zalet tego projektu wskazuje się na dostęp do kompleksowego zbioru globalnych danych pogodowych, które są poddawane analizie poziomu bezpieczeństwa, co umożliwia klientom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Ponadto, inwestorzy, brokerzy i inni uczestnicy rynku kapitałowego analizują relacje między klimatem, pogodą i rynkami, aby zwiększyć możliwości zarządzania ryzykiem. Dzięki temu inwestorzy zdobyli wreszcie nowe narzędzie do modelowania, analizowania i zrozumienia rosnących relacji między danymi meteorologicznymi i ich wpływu na ceny różnych produktów i usług.

Użytkownicy platformy mogą więc na bieżąco śledzić informacje o wpływie bieżących prognoz pogody na ceny poszczególnych produktów, które są zależne od warunków pogodowych. Nowa platforma bazuje na uznanych powszechnie modelach prognozy pogody. W tym przypadku są to Globalny System Prognoz oraz Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, które dostarczają klientom kompleksowe dane modelowe. Jednak nowa usługa dla inwestorów giełdowych zapewnia wyższą rozdzielczość danych zarówno w ujęciu miejsc, jak i czasu, którego dotyczą prognozy pogody. Tym samym zawiera szczegółowe dane pogodowe dla tysięcy lokalizacji w interwałach dziennych i godzinowych. Co ważne, wszystkie prognozy są archiwizowane, a obserwacje pogody obejmują dane za 40 ostatnich lat.

Wydaje się, że dostarczanie informacji na temat prognozowania pogody może być również istotne w kontekście ESG. Dane pogodowe mają znaczenie z punktu widzenia kwestii ryzyka klimatycznego, a więc jednego z obszarów związanych z kwestiami środowiskowymi (E). Warto zauważyć, że dane pogodowe mogą być również podstawą dla konstrukcji instrumentów pochodnych. Właściwe budowanie strategii inwestycyjnych na bazie kontraktów na pogodę może pozwolić na ograniczanie ryzyka inwestycji w branże szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne. Ciekawe, czy nowa inicjatywa pójdzie również w tę stronę.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.