Tag: Felietony

Powiązane

Publicystyka

Bogdanka na państwowym

Ani fundusze emerytalne, ani ich doradcy (czerpiący sute przychody ze zleceń Skarbu Państwa) nie wzięli pod uwagę, że operacja mająca na celu renacjonalizację Bogdanki zmierza ku zgubie rynku, że znacznie ograniczy ona rolę funduszy emerytalnych, że z czasem wywoła pytanie: „na co nam jeszcze giełda?”.

ESG to nie tylko kwestie środowiskowe

Temat ESG na stałe zagościł w agendzie największych konferencji gospodarczych w kraju, a polskie media poświęcają mu coraz więcej miejsca. Oczywiście to dobrze, ale w kontekście ESG skupiamy się głównie na czynnikach środowiskowych, często zapominając o społecznych oraz o ładzie korporacyjnym.

Powoływanie członków rady nadzorczej w drodze kooptacji

Kooptacja nie może sprowadzać się do sytuacji przyznania możliwości wyboru członków rady nadzorczej pozostałym jej członkom w sposób nieograniczony.

Niebezpieczne uzależnienie

Europejski urząd statystyczny opublikował dane dotyczące wskaźnika uzależnienia energetycznego od importu surowców energetycznych. Wskaźnik ten pokazuje, w jakim stopniu gospodarka danego kraju polega na imporcie surowców, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

Lustrzane odbicie ubiegłej dekady?

Ekonomiczną charakterystyką ostatnich kilkudziesięciu lat było przyspieszenie globalizacji oraz oparty na niej bezprecedensowy wzrost wielkości i znaczenia Chin.

Ale Marysia też dostała dwójkę

W ostatnim czasie uwagę wielu inwestorów wywołała decyzja Standard & Poor's związana z usunięciem spółki Tesla z portfeli indeksów ESG obliczanych przez tę firmę.

Private debt. Warto?

Finansowanie w formule private debt zaczęło nabierać na znaczeniu po kryzysie z roku 2007 w efekcie istotnego ograniczenia dostępu do finansowania bankowego.

Niemiecki przemysł na zaciągniętym hamulcu

W obliczu wojny toczącej się w Ukrainie koncentrujemy się z reguły na jej bezpośrednich konsekwencjach dla naszego kraju. Staramy się identyfikować kanały oddziaływania i potencjalną skalę zaburzeń.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o usługach płatniczych

Jednym z kluczowych wymogów prowadzenia działalności w sektorze usług płatniczych jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem.