Felietony

Skaner DPSN już działa

Skaner DPSN umożliwia obejrzenie wizualizacji stopnia stosowania zasad ładu korporacyjnego w danej spółce, ale też na tle innych emitentów z sektora i indeksu

dr Mirosław Kachniewski, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Foto: materiały prasowe

GPW uruchomiła skaner DPSN. Dzięki temu narzędziu inwestorzy i wszyscy zainteresowani mogą analizować deklaracje poszczególnych spółek względem (nie)stosowania DPSN2021. Wprawdzie termin na publikację stosownych raportów upływa z końcem lipca, więc danych w systemie nie mamy jeszcze wystarczająco dużo, aby wyciągać jakieś wnioski statystyczne (tę przyjemność zostawiam sobie na sierpień), ale mamy ich dosyć na potrzeby analizy funkcjonalności tego narzędzia.

Nareszcie dotarcie do deklaracji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego jest proste, przyjemne i intuicyjne. Możemy w bardzo łatwy sposób sprawdzić, jaki jest deklarowany poziom zgodności dzięki „Ogólnemu współczynnikowi COMPLY", jaki jest odsetek spółek, które opublikowały raport oraz odsetek spółek, które nie stosują maksymalnie trzech zasad (akurat ta funkcjonalność wymaga drobnej poprawki, ale ważne, że jest).

Oczywiście to tylko podstawowe dane przekrojowe, gdyż skaner daje nam możliwość analizy w trzech wymiarach: ogólnym, według spółek i według zasad. Ten pierwszy porównuje wskaźniki stosowania, przy czym możliwy jest wybór spółek według sektorów i indeksów. Szkoda, że nie ma funkcjonalności indywidualnej selekcji spółek, np. możliwości oceny swojego portfela inwestycyjnego na tle reszty rynku, ale zakładam, że jeśli takie narzędzie okaże się przydatnym, to GPW je wdroży. Można też bardzo łatwo wyszukać spółki, które nie złożyły raportów, co od początku sierpnia zacznie mieć duże znaczenie praktyczne. Co więcej, możemy sortować spółki według stopnia zgodności i to nie tylko w ujęciu zagregowanym, ale też w podziale na poszczególne rozdziały DPSN.

Bardzo interesująco wygląda analiza w wymiarze poszczególnych spółek. Możemy tu nie tylko obejrzeć wizualizację stopnia stosowania zasad ładu korporacyjnego w danej spółce (stosuje/nie stosuje/nie dotyczy), ale też na tle innych emitentów z sektora i indeksu. Ponadto, możemy te dane przeanalizować w podziale na poszczególne rozdziały DPSN (również w odniesieniu do sektora i indeksu), co bardzo łatwo wskazuje mocne i słabe strony danego emitenta. Ponadto, dostępne są szczegółowe deklaracje dotyczące poszczególnych zasad wraz z wyjaśnieniami, choć na razie są dość trudne w odbiorze, jeśli wyjaśnienie nie mieści się w okienku. Ciekawym rozwiązaniem na przyszłość byłaby możliwość porównania kilku spółek, użyteczna np. na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Dla badaczy rynku najciekawszy chyba będzie przekrój według zasad. Otrzymaliśmy bardzo wyraźną wizualizację deklaracji stosowania każdej z zasad, dzięki czemu na pierwszy rzut oka możemy zidentyfikować, które z nich sprawiają największą trudność, tym bardziej że mamy do dyspozycji możliwość sortowania według odsetka spółek deklarujących stosowanie/niestosowanie poszczególnych zasad. Dodatkowo skaner pozwala na intuicyjne przejście do listy emitentów deklarujących stosowanie lub niestosowanie konkretnych zasad. Wprawdzie kliknięcie na daną spółkę nie kieruje do informacji dotyczących tej spółki, ale zakładam, że wkrótce będzie inaczej.

Generalnie skaner bardzo mi się podoba. Zakładam, że drobne niedoskonałości techniczne w ciągu najbliższych dni zostaną poprawione, a zaproponowane przeze mnie dodatkowe funkcjonalności (jak np. dobór spółek według portfela, czy porównywarka spółek) zostaną wdrożone, jeśli będą one postulowane przez użytkowników.

Bardzo wysoka użyteczność skanera w samym dotarciu do informacji o (nie)stosowaniu DPSN2021 i w procesie analizy szczegółowych deklaracji i wyjaśnień będzie według mnie miała kolosalne znaczenie dla świadomości istnienia zasad ładu korporacyjnego i wagi tego obszaru w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Bardzo istotnie zmieni się także podejście wielu emitentów. Część z nich traktowała ten obszar compliance „szkicowo", czego rezultatem były olbrzymie rozbieżności pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością lub wręcz brak publikacji raportu. Z drugiej strony w spółkach, w których raport dotyczący DPSN traktowany był poważnie, narastała frustracja z powodu nie tylko niepotrzebnie wykonywanej pracy, ale także z uwagi na brak konsekwencji wobec emitentów, którzy rażąco naruszali przepisy w tym zakresie.

Dziś już to wygląda inaczej. Jeśli spółka np. lubi zaskakiwać akcjonariuszy zgłaszaniem kandydatur na członków rady nadzorczej na WZ, to łatwo sprawdzić, czy deklaruje stosowanie zasady 4.9.1. i podjąć stosowne kroki w przypadku rozbieżności. Można też skaner wykorzystywać jako weryfikator materiałów marketingowych. Jeśli np. spółka kreuje w mediach wizerunek podmiotu dbającego o środowisko, to warto to zweryfikować, czy deklaruje stosowanie zasad 1.3.1. i 1.3.2.

I tu dochodzimy do kwestii najważniejszej – na ile deklaracje w raportach spółek będą prawdziwe. Zakładam, że po przejściu rocznego cyklu dojdzie do praktycznej weryfikacji zdecydowanej większości deklaracji i wówczas skaner stanie się ważnym narzędziem wspierania decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli będą rozwijane nowe funkcjonalności postulowane przez użytkowników.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.