Mirosław Kachniewski

Na tropie zmian

Opublikowane w grudniu propozycje zmian regulacyjnych w ramach projektu Listing Act wyglądają bardzo optymistycznie, ale do uchwalenia upłynie jeszcze wiele czasu.

Na równouprawnieniu zyskamy wszyscy

Temat dyskryminacji kobiet jest bardzo trudny. Dla osób podejmujących kluczowe decyzje (najczęściej są to mężczyźni) często jest to temat niezrozumiały i wydumany. Nawet część kobiet sukcesu stara się go nie zauważać, rozumując, że skoro one dały radę, to znaczy, że jest to możliwe, nie analizując, jak wiele je to kosztowało w porównaniu z ich kolegami. Dlatego tak trudno jest przeprowadzić niezbędne zmiany i dlatego publikujemy dziś kilka tekstów na ten temat.

Daleki horyzont

Odbyło się walne zgromadzenie członków SEG-u. Tego typu wydarzenie nieodłącznie wiąże się z podsumowaniami, warto zatem napisać, co ważnego wydarzyło się w ostatnim czasie.

Odkręcanie MAR

Po kilku latach obowiązywania rozporządzenia MAR nareszcie mamy sensowną propozycję daleko idącej liberalizacji. Przy czym – choć projekt zmian jest rzeczywiście dość odważny – wciąż będziemy mieli do czynienia z przeregulowaniem obowiązków informacyjnych emitentów. A wszystko dlatego, że zostały one umieszczone w niewłaściwym akcie prawnym.

Walne zgromadzenie Zwykłej Spółki SA

Jak co roku podczas Kongresu Prawników SEG-u przeprowadzimy symulację WZ Zwykłej Spółki SA. Jak zwykle nie zabraknie ciekawych dylematów prawnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale w tym roku ważniejsze będzie co innego – przedyskutowanie potencjalnych zmian mających na celu dostosowanie organizacji i przebiegu walnego zgromadzenia do warunków XXI wieku.

Równouprawnienie ważne też dla mężczyzn

Kobiety nie czują się właściwie docenione i chyba wszyscy znamy główne tego przyczyny.

Problemy raportowania taksonomicznego

W ubiegłym roku największe spółki giełdowe musiały określić, jaka część ich działalności jest objęta Taksonomią Sustainable Finance.

Wiosna prawników

Jak co roku powitamy wiosnę spotkaniem prawników spółek giełdowych. I jak co roku nie będzie brakować tematów, gdyż regulatorzy (zarówno unijny, jak i krajowi) produkują kolejne przepisy, które często, zamiast naprawiać świat, psują system prawny.

Pułapki raportowania ESG

Rozpoczyna się sezon publikacji raportów za 2022 r., który (znów) będzie istotnie różny od poprzedniego. Tym razem nowością będzie zawarcie w raportach danych dotyczących zgodności z Taksonomią Sustainable Finance (dotyczy to ok. 150 największych emitentów) oraz wymóg raportowania dodatkowych informacji przez instytucje finansowe.

Dylematy Listing Act

Minęło kilka tygodni od publikacji propozycji zmian regulacji w ramach projektu Listing Act, co pozwala na spojrzenie na nie z perspektywy czasu i różnych grup interesariuszy.