Budownictwo

Atal z dużym dofinansowaniem

We wrześniu inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje dewelopera za 200 mln zł.
Foto: materiały prasowe

Budujący mieszkania w siedmiu aglomeracjach deweloper sprzedał i przydzielił dwuletnie niezabezpieczone obligacje za 50 mln zł. Popyt był równy podaży, nadsubskrypcja wyniosła 97 papierów wobec 50 tys. oferowanych. Atal przeznaczy wpływy na finansowanie bieżącej działalności, przygotowanie projektów deweloperskich i zakup gruntów.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 2,6 pkt. proc. marży, czyli obecnie 2,86 proc.

Wcześniej tym miesiącu spółka przydzieliła dwuletnie obligacje o wartości 150 mln zł z takim samym, co wspomniany, kuponem.

W październiku zapadają obligacje Atalu o wartości prawie 47 mln zł – spółka wykupiła niedawno wcześniej papiery tej serii za ponad 23 mln zł. W kwietniu przyszłego roku zapadają dwie notowane na Catalyst serie o wartości 170 mln zł, a we wrześniu seria o wartości 100 mln zł.

Powiązane artykuły