Biura maklerskie

Unijny pakiet regulacji spędza sen z powiek branży maklerskiej

26 czerwca w życie wchodzi pakiet IFD/IFR, który, jak się okazuje, może stanowić spore wyzwanie dla domów maklerskich. Czy udźwigną one nowe wymogi kapitałowe?
Foto: Adobestock

Piotr Sobków z IDM (z lewej) zapowiada, że uwagi zostaną przesłane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego.

Foto: Fotorzepa

Niby wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik, ale jak to często bywa, wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Pakiet IFD/IFR, który dotyka tematów zarządzania ryzykiem oraz konieczności wyliczania wymogów kapitałowych dla domów maklerskich, spędza sen z powiek części branży.

Rynkowe wątpliwości

– Nowe przepisy ostrożnościowe dla domów maklerskich IFD/IFR są lepiej przystosowane do specyfiki działalności maklerskiej niż obowiązujące obecnie przepisy CRD/CRR, ponadto będą prostsze i wyeliminują wymogi, które w sztuczny sposób ograniczały prowadzenie działalności. Wejście w życie pakietu nowych przepisów IFD/IFR stanowi jednak wyzwanie dla branży maklerskiej, która musi się do nich dostosować. Chodzi o systemy informatyczne, procedury, konieczność przeprowadzenia szkoleń wśród pracowników, jak również konieczność aktualizacji systemów zarządzania ryzykiem. Nowe wymogi to inne podejście do poszczególnych rodzajów ryzyka występujących w działalności firm inwestycyjnych oraz konieczność uwzględnienia zupełnie nowych elementów na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem – wyjaśnia Komisja Nadzoru Finansowego.

W ramach pakietu IFD/IFR domy maklerskie zostały podzielone na trzy grupy. Nowe przepisy głównie dotkną grupy drugiej, do której zaliczają się firmy, które „nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych". W praktyce są to mniejsze, niezależne domy maklerskie. To właśnie one będą musiały mocno przyjrzeć się wymogom kapitałowym, w tym funduszom własnym, oraz wymogom płynnościowym.

– Wejście w życie pakietu IFR/IFD, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania, spowoduje szereg problemów praktycznych związanych z przypisaniem aktywności maklerskiej do odpowiednich współczynników ryzyka (K-factors) oraz brakiem dostosowania prawa krajowego – wskazuje Przemysław Szpytka, partner w kancelarii Compliance Partners. – Przepisy IFR dotyczące współczynników odnoszą się do standardowo rozumianych usług maklerskich (zarządzanie aktywami, wykonywanie zleceń, przechowywanie środków pieniężnych oraz instrumentów), pomijając liczne usługi specyficzne (jak np. usługa depozytariusza) lub wynikające z prawa lokalnego (agent emisji, ewidencje obligacji) – dodaje Szpytka.

– Dla wielu domów maklerskich, niekoniecznie przypisywałbym to tylko do mniejszych instytucji, po wielu latach działania w jednym systemie prawnym nadchodząca zmiana może być sporym wyzwaniem. Głównie z powodu tego, że niektóre usługi, które do tej pory nie były kapitałochłonne, w większym stopniu będą obciążać fundusze własne domów maklerskich. Dlatego ważne było, aby zawczasu dostosować się do nadchodzących zmian i w miarę możliwości zwiększyć swoją bazę kapitałową. Jest to szczególnie istotne dla firm o mniejszych funduszach własnych – mówi Mateusz Walczak, prezes NWAI DM, który zapewnia, że akurat dowodzona przez niego firma jest dobrze przygotowana do nowych wymogów.

Uwagi IDM

Aktywna pozostaje Izba Domów Maklerskich, która widzi jeszcze niedociągnięcia w nowym pakiecie regulacji.

– Obecnie trwają ustalenia szczegółowych rozwiązań dotyczących np. częstotliwości weryfikacji w perspektywie śróddziennej ryzyka utraty płynności, zasady działania komitetu ryzyka i ewentualnej możliwości odstępstw od niektórych wymogów w przypadku mniejszych podmiotów, stosowania wewnętrznych zasad oceny ryzyka niewypłacalności emitenta papierów wartościowych, dla którego firma inwestycyjna świadczy usługę agenta emisji lub oferowania. Ważne jest to, że właściwa implementacja rozporządzenia europejskiego IFR wymaga wdrożenia zmian w ustawie o obrocie. To wymaga pilnego uszczegółowienia, ponieważ bez tego na dziś nie wiemy, w jaki sposób stosować te wymogi, które nie będą poparte zmianą ustawy. Izba zbiera od członków wątpliwości co do stosowania nowych przepisów, które planujemy przekazać do MF i UKNF – mówi Piotr Sobków, członek zarządu IDM.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.