Analizy

#WykresDnia: Prognozy dla Chin w dół

Ekonomiści obniżają prognozy wzrostu dla Chin, a spadki ich prognoz przyspieszają.
Foto: Bloomberg
Foto: twitter.com

Evergrande nie jest tym, co oznacza niewypłacalność dla Chin. Raczej to, co stało się z Chinami, spowodowało jego niewypłacalność.

Agencja ratingowa Fitch spodziewa się, że gospodarka Chin wzrośnie w tym roku o 8,1 proc., wobec wcześniej szacowanych 8,4 proc. Bank of America obniżył swoją prognozę wzrostu w Chinach w odpowiedzi na nasilające się problemy Evergrande, nową epidemię COVID i powszechne ograniczenie regulacyjne, wykraczając poza ostrzeżenia wydawane przez inne banki inwestycyjne.

Podczas gdy BofA obniżył swoją prognozę wzrostu realnego produktu krajowego brutto (PKB) dla Chin na ten rok do 8,0 proc. z 8,3 proc., prognoza na 2022 r. spadła do 5,3 proc. z 6,2 proc. Zmniejszył również swoje przewidywania na 2023 r. do 5,8 proc. z 6,0 proc.

Cięcia dokonywane przez BofA pojawiają się, gdy narastają trudności gospodarcze dla chińskiej gospodarki wartej 14,5 biliona dolarów i odzwierciedlają rosnące obawy, że kłopoty Evergrande mogą mieć szeroki wpływ.

Ostatnie słabe dane, w tym sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, również wskazywały na pogorszenie koniunktury w kraju z powodu wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i COVID-19, po tym, jak Chiny odnotowały ożywienie po pandemii w zeszłym roku.

Standard Chartered i ING podały w zeszłym tygodniu, że uważają nieodpowiednie wsparcie polityczne za główne zagrożenie dla swoich prognoz PKB i wezwały do ??obniżenia stopy rezerw obowiązkowych banku centralnego o 50 punktów bazowych w czwartym kwartale. Goldman Sachs ostrzegł w poniedziałek, że dalsze pogorszenie na rynku nieruchomości będzie wyzwaniem dla polityki gospodarczej w 2022 r., chyba że cel wzrostu Chin zostanie ustalony znacznie poniżej 5-6 proc.

Sektor nieruchomości w Chinach, obejmujący około jedną czwartą gospodarki tego kraju, znalazł się w centrum uwagi od czasu, gdy wzrosło ryzyko niewypłacalności Evergrande obarczonego długiem, a rynki załamały się w poniedziałek z powodu reperkusji tego faktu.

Evergrande ma łączne zobowiązania w wysokości 305 miliardów dolarów z dwoma płatnościami obligacji należnymi w tym tygodniu, których zrealizowanie jest mało prawdopodobne. Jego całkowite obciążenie wynosi mniej niż 2 proc. PKB, sygnalizując, że Pekin jest w dobrej pozycji, aby zapobiec szerszemu szokowi gospodarczemu.

BofA powiedział, że jego bazowym scenariuszem bieżących problemów w Evergrande jest „niewielki efekt rozlewania się" na sektor nieruchomości jako całość i rynki finansowe, jeśli rząd ułatwi uporządkowaną restrukturyzację zadłużenia. - Każde dalsze opóźnienie w odpowiedzi na politykę od czwartego kwartału 2021 r. do pierwszego kwartału 2022 r. lub niewłaściwe postępowanie w przypadku niewypłacalności poważnego dłużnika mogłoby potencjalnie zwiększyć ryzyko zaburzenia wzrostu – napisali analitycy banku inwestycyjnego.

Tymczasem według byłego doradcy chińskiego banku centralnego kryzys zadłużenia Evergrande spowolni wzrost gospodarczy Chin, ale prawdopodobnie będzie miał minimalny wpływ na system finansowy tego kraju.

- Wpływ nastąpi na realną gospodarkę, ponieważ wraz z niewypłacalnością Evergrande nastąpi spowolnienie rozwoju wielu projektów – powiedział CNBC Li Daokui, były doradca Ludowego Banku Chin, w programie CNBC „Squawk Box Asia". - Tak więc rynek nieruchomości będzie miał wpływ na tempo wzrostu PKB w nadchodzącym roku z powodu wolniejszego finansowania całego sektora – powiedział Li, obecnie profesor w Szkole Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Tsinghua. Dodał, że niewypłacalność Evergrande będzie miała minimalny wpływ na chiński system finansowy, ponieważ nie ma instrumentów pochodnych zbudowanych na długu firmy.

- Myślę, że jest trochę za wcześnie, aby przewidzieć, jaki jest wpływ netto [kryzysu]. Powiedziałbym, że teraz, według moich przybliżonych obliczeń, 1 punkt bazowy wzrostu PKB... jeśli sytuacja jest od teraz pod kontrolą – powiedział Li.

Azjatycki Bank Rozwoju poinformował, że utrzymał swoje prognozy wzrostu dla Chin na poziomie 8,1 proc. na 2021 i 5,5 proc. na 2022. Byłaby to poprawa w porównaniu z 2,3-proc. wzrostem w zeszłym roku, kiedy Chiny stały się jedyną główną gospodarką, która się rozwijała, podczas gdy większość światowych gospodarek mocno ucierpiała w wyniku pandemii Covid-19.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.