REKLAMA
REKLAMA

Analizy

#WykresDnia: Nietypowy czynnik wpływający na WIG

Nachylenie krzywej przychodowości niesie pewną informację na temat przyszłych zmian WIG. Jaką? To tłumaczy Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek
Foto: parkiet.com

Powyższy wykres przedstawia historyczną zależność (dane miesięczne od stycznia 2003 do marca 2018) pomiędzy nachyleniem krzywej przychodowości (czyli różnicą pomiędzy rentownością 10-letniej obligacji skarbowej a 2-letniej obligacji skarbowej) w punktach bazowych (oś pozioma) a zmianą procentową indeksu WIG w ciągu kolejnych 12 miesięcy (oś pionowa).

Co z niego wynika? – Na wykresie widać, że przeciętnie, wraz ze wzrostem nachylenia krzywej przychodowości, historyczne przedziały wahań stóp zwrotu na WIG w ciągu kolejnych 12-miesięcy obniżały się. I tak dla nachylenia krzywej przychodowości poniżej 40 punktów bazowych historycznie występowały wzrosty WIG w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Dla nachylenia krzywej przychodowości powyżej 40 pb. wzrasta prawdopodobieństwo spadków WIG i zmniejsza się prawdopodobieństwo wzrostów WIG w ciągu kolejnych 12-miesięcy. Przy nachyleniu krzywej przychodowości w okolicach 130 pb. wartość oczekiwana zmiany WIG w ciągu roku jest w okolicach zera (ale przedział zmienności WIG jest relatywnie duży od -18% do +39%) – tłumacz Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska.

– Jak można się było spodziewać, nachylenie krzywej przychodowości niesie pewną informację na temat przyszłych zmian indeksu WIG. Jednak, aby tę informację efektywnie wykorzystać, należałoby zbudować model, uwzględniający znacznie więcej zmiennych i o znacznie większym stopniu skomplikowania – dodaje.

SAŁ

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA