Notowania Cloud Technologies po otwarciu wtorkowej sesji tracą 4 proc. Spółka opublikowała raport za III kwartał 2023 r. Kwartalna skorygowana EBITDA wyniosła 6,1 mln zł w porównaniu do oczekiwanych przez analityków DM BOŚ 6,2 mln zł. Z kolei przychody grupy wyniosły 13,4 mln zł, po 9-proc. wzroście rok do roku. Były o 3 proc. wyższe od oczekiwań (natomiast w kluczowym segmencie sprzedaży danych były zgodne z prognozami ekspertów). Skorygowany kwartalny zysk operacyjny i EBITDA wyniosły odpowiednio 2,9 mln zł i 6,1 mln zł (-9 proc. rok do roku i 11 proc.), co było zgodne z oczekiwaniami. Spółka zaraportowała natomiast niższy od oczekiwań podatek i w efekcie zaraportowany zysk netto wyniósł 3,2 mln zł, był o 7 proc. wyższy od oczekiwań. Uwagę zwracają przepływy operacyjne, które w III kwartale wyniosły 6,1 mln zł i były o 165 proc. wyższe niż rok temu.

- Jesteśmy zadowoleni z wypracowanych wyników, chociaż ze względu na duże wahania kursów walutowych interpretacja danych finansowych wymaga większej refleksji, niż zwykle. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na wzrost przychodów ze sprzedaży danych w walucie bazowej, który w dolarze osiągnął ponad 16 proc. r/r. To dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę efekt wysokiej bazy oraz tempo rozwoju rynku reklamy internetowej. Rośnie przy tym rentowność tego segmentu, co potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii rozwoju - komentuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

W III kwartale marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 64,2 proc. Od stycznia do 30 września spółka wypracowała przychody w wysokości 41,8 mln zł wobec 34,5 mln zł rok temu.

W ramach realizacji strategii rozwoju grupa zamierza przeznaczyć na rozwój do 100 mln zł w latach 2023 - 2025. Plan zakłada przeznaczenie do 60 mln zł na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln zł na prace badawczo-rozwojowe, a około 30 mln zł na skup 250 tys. akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników. Zarząd zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA.

Cloud Technologies pozyskuje dane, przetwarza je i monetyzuje w oparciu o własną technologię. Firma na GPW jest wyceniana na 340 mln zł.