Ten Square Games chce skupić akcje za ponad sto milionów

Zarząd zwrócił się do walnego zgromadzenia o zgodę na przeprowadzenie programu skupu akcji za 115 mln zł. Ma to być alternatywa dla wypłaty dywidendy w 2024 r.

Publikacja: 21.11.2023 08:41

Ten Square Games chce skupić akcje za ponad sto milionów

Foto: materiały prasowe

Na 19 grudnia zwołano nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma decydować o przeprowadzeniu programu skupu akcji własnych o wartości do 115 mln zł. Jednostkowa cena nabycia walorów ma wynieść maksymalnie 300 zł (na GPW akcje kosztują obecnie ok. 88 zł).

- W naszej opinii, kiedy zysk netto jest silnie zaniżony przez niegotówkowe operacje, to bardzo dobra alternatywa dla wypłaty dywidendy w 2024 roku, która podkreślaj naszą wiarę w siłę finansową spółki - komentuje Magdalena Jurewicz, członkini zarządu ds. finansów w Ten Square Games.

Czytaj więcej

Ten Square Games miało 22,15 mln zł zysku netto w III kw.

Intencją zarządu jest natychmiastowe umorzenie minimum 90 proc. nabytych akcji. Do udziału w programie uprawnieni będą wszyscy akcjonariusze na tych samych prawach.

TSG zadebiutowało na GPW w 2018 r. Akcje w IPO sprzedało po 46 zł. Od 2018 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 251 mln zł dywidendy. Wnioskowany przez zarząd program skupu akcji własnych w 2024 r. będzie drugim w historii spółki. W 2022 r,. podczas pierwszego programu, studio nabyło 70 tys. akcji po średniej cenie wynoszącej 266 zł. Zapłaciło wtedy w sumie 18,6 mln zł.

Wyniki pod lupą

Studio opublikowało raport za III kwartał 2023 r. Grupa zaraportowała wynik na poziomie skorygowanej EBITDA w wysokości 33,7 mln zł, co w ujęciu kwartał do kwartału wynosi ponad 53-proc. wzrost. Prognozy analityków były w przedziale 30-34 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł rok do roku o ponad 16 proc. do 22,1 mln zł. Był nieznacznie niższy od konsensusu (ok. 23 mln zł). Z kolei przychody spadły wobec zeszłego roku o jedną piątą do 105,6 mln zł i były o 4 proc. niższe od oczekiwań analityków. Również na poziomie operacyjnym zysk był kilka procent poniżej prognoz ekspertów, ale rok do roku wzrósł o prawie 16 proc.

Z kolei płatności w grach urosły kwartał do kwartału o 9,1 proc. do 110,4 mln zł. Spółka podkreśla, że wzrost poziomu płatności udało się osiągnąć dzięki postawieniu w centrum strategii kluczowych produktów: „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. Średnia miesięczna liczba użytkowników w tej pierwszej grze wzrosła kwartał do kwartału o ponad 17 proc. do 2,7 mln, a w drugiej o 82 proc. do 2 mln.

Odpis na Rortosa

Po analizie testów na utratę wartości aktywów, zarząd zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących. Dotyczą one wartości firmy wynikającej z nabycia spółki Rortos S.r.l. i wynoszą 9,4 mln EUR. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci tzw. płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w IV kwartale wyniku grupy o 4,9 mln EUR. 

Rortos ma w portfelu trzy duże gry, które generują bieżące przepływy pieniężne oraz kilka mniejszych projektów. Główne gry to “Real Flight Simulator”, “Airline Commander” oraz “Wings of Heroes”. Poziom przepływów gotówkowych w dwóch pierwszych tytułach jest stosunkowo stabilny na przestrzeni ostatnich lat i stanowi główne źródło utrzymania studia. Ale najnowsza produkcja, czyli ”Wings of Heroes”, jest w fazie przebudowy. Zarząd TSG uważa, że dalsza realizacja planów spółki Rortos i wzrost wartości „Wings of Heroes” są możliwe, ale ich tempo będzie wolniejsze niż pierwotnie zakładano, co wynika m.in. ze specyfiki rynku gier mobilnych.

Technologie
Big Cheese odwołuje premierę
Materiał Promocyjny
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Technologie
Firmy sięgają po AI, ale zdają sobie sprawę z ryzyka
Technologie
Cloud Technologies zaprasza do sprzedaży do 125.000 akcji własnych po 80 zł za papier
Technologie
Kwantowa spółka wchodzi na małą giełdę
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Technologie
Big Cheese odwołuje premię. Kurs spada
Technologie
Biznes nad Wisłą zaczyna doceniać potencjał sztucznej inteligencji. Nie widzi jednak ryzyka