Podczas czwartkowej sesji akcje Shopera drożeją o prawie 2 proc. do 35 zł (spółka zadebiutowała na GPW w zeszłym roku, sprzedając akcje w IPO po 47 zł). Na rynek trafił dziś raport półroczny. Wynika z niego, że przychody spółki w tym okresie wyniosły 55,1 mln zł, co oznacza wzrost o 65 proc. rok do roku, GMV (łączna wartość sprzedanych towarów) sklepów wyniosła 3,5 mld zł, rosnąc rok do roku o 38 proc., a GMV omnichannel wyniosło 3,8 mld zł (tj. w sklepach własnych i połączonych z nimi platformach handlowych). Skorygowana EBITDA wyniosła 16,6 mln zł, co dało dynamikę wzrostu na poziomie 15 proc. rok do roku. Z kolei EBITDA (nieskorygowana) poszła w górę do 15,7 mln zł z 12,7 mln zł. Rentowność na poziomie EBITDA spadła o 9 pkt proc. do 29 proc., a rentowność na poziomie skorygowanej EBITDA o 13 pkt proc. do 30 proc.

Zysk netto rok do roku poszedł w dół do 8,7 mln zł z 16,8 mln zł. Rentowność netto spadła o 34 pkt proc. do 16 proc. Przepływy z działalności operacyjnej urosły.

Marcin Kuśmierz, prezes Shopera podkreśla, że spółka utrzymuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów: dynamika wzrostu przychodów w segmencie abonamentów w I półroczu 2022 r. wyniosła 45 proc.

Głównym elementem platformy Shoper jest oprogramowanie do prowadzenia własnego sklepu internetowego. Wycena spółki na GPW wynosi obecnie 1 mld zł.