Kurs Sygnity podczas piątkowej sesji spada o 1 proc. do 19,5 zł. Spółka opublikowała wyniki za III kwartał jej roku finansowego 2021/2022 (zaczął się w październiku 2021 r.). Odnotowała w tym okresie 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na jednostkę dominującą wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 6,5 mln zł z 8,24 mln zł. Z kolei przychody wzrosły do 54,2 mln zł z 49,8 mln zł.

Analitycy BM mBanku zwracają uwagę, że zyski na poziomie EBITDA i EBIT są poniżej oczekiwań. Wskazują na stosunkowo wysokie koszty SG&A: były na poziomie 10,2 mln zł, czyli o 2,4 mln zł wyższym od oczekiwanych przez analityków. Natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 30,5 proc. i była o 1 pkt proc. wyższa niż zakładali eksperci. Nieco wyższe (o 4 proc.) były też przychody.

W ujęciu narastającym w trakcie trzech kwartałów obecnego roku finansowego Sygnity wypracowało prawie 160 mln zł przychodów wobec 152,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł do 20,9 mln zł z 39,6 mln zł, a zysk netto do 22,6 mln zł z 37,6 mln zł. Znaczącą poprawę widać natomiast na poziomie przepływów z działalności operacyjnej: na koniec czerwca 2022 r. były dodatnie i wynosiły 43,8 mln zł wobec 8,7 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku.