Operatorzy telekomunikacyjni w Polsce idą za przykładem bardziej ustabilizowanych rynków, sprzedając klientom kolejne usługi telewizyjne w formie pakietów z innymi usługami. Trend ten spowolnił w latach 2018–2020: liczba posiadaczy pakietów z usługą płatnej telewizji ustabilizowała się na poziomie 13,7 mln, ale autorzy raportu „Poland Telecom Sector Report 2022–2023”, przygotowanego przez polską część analitycznej grupy ISI Emerging Markets, przewidują, że telekomy już nie zejdą z tej ścieżki. Ich zdaniem konkurowanie pakietami usług sprawi, że widoczny od 2019 rok wzrost cen usług telekomunikacyjnych zostanie wyhamowany.

„Pomimo że od 2019 r. ceny odbiły się od dna i wydaje się, że konsumenci akceptują niewielkie podwyżki, tworzenie pakietów w średnim terminie spowoduje erozję cen” – czytamy w części poświęconej segmentowi usług mobilnych.

Tymczasem eksperci przewidywali do tej pory, że wraz z realizacją strategii „więcej za więcej” ceny usług telekomunikacyjnych w Polsce będą nadal rosły. Te oczekiwania również biorą pod uwagę autorzy raportu, przypominając, że ceny usług w Polsce należą do najniższych w Europie oraz, że operatorom zależy na ich wzroście, aby móc inwestować w infrastrukturę.

Z kolei w segmencie usług przewodowych analitycy przewidują wyhamowanie trendu polegającego na zastępowaniu ich usługami mobilnymi. Oceniają, że ma to związek z łączeniem usług przewodowych z usługami płatnej telewizji (IPTV, kablowej, satelitarnej).

Zdaniem ekspertów jest możliwe, że segment mobilnego internetu będzie rósł wolniej niż internet przewodowy.

Do trendów najbardziej widocznych na polskim rynku telekomunikacyjnym analitycy zaliczają umacniającą się rolę technologii szybkiego internetu: 5G i światłowodu, czy rosnącą popularność telewizji po łączu internetowym (IP TV). Analitycy są również zdania, że ważnym elementem rozwoju sektora komórkowego w Polsce będą gry internetowe.