W Polsce rośnie prędkość łączy szerokopasmowego internetu, czas spędzany w sieci, a w małych miastach i miasteczkach podłączonych do sieci pojawia się więcej mieszkańców. Takie wnioski z najnowszej edycji raportu „Region Nexery" przytoczyli w środę zarząd tego hurtowego operatora światłowodów i autorzy raportu, który firma ta zleciła GfK.

Według zarządu Nexery raport może być odzwierciedleniem sytuacji nie tylko tam, gdzie firma buduje hurtową sieć, ale w całym kraju.

Najnowsza edycja badania pokazała istotny wzrost prędkości łączy internetowych, z których korzystają abonenci przewodowego dostępu. Co trzeci użytkownik internetu na obszarach, gdzie powstają sieci Nexery, korzysta z łączy o prędkości do 300 Mb/s. Dwa lata temu odsetek ten wynosił 20 proc. W 2019 r. tylko 9 proc. ankietowanych deklarowało posiadanie łącza o prędkości ponad 100 Mb/s. W najnowszym raporcie odsetek ten stanowi już 51 proc.

Według oceny GfK stabilny pozostał odsetek badanych, którzy do najważniejszych e-usług zaliczają bankowość elektroniczną oraz e-commerce. Zdecydowanie urosło zaś grono pozytywnie oceniających internet jako medium ułatwiające kontakt z urzędami.

Paweł Biarda, członek zarządu Nexery, pytany, czy wnioski z raportu są przydatne w biznesie operatora, zapewnił, że tak. Przyznał, że nadal jest grupa osób niekorzystających z internetu, które robią to z wyboru, będąc w zasięgu sieci. – Wierzę, że w końcu każde gospodarstwo domowe w zasięgu naszej sieci będzie z niej korzystać – powiedział Biarda.

Zarząd Nexery zadeklarował, że jest gotowy podnieść limit prędkości wysyłania danych (100 Mb/s w ofercie masowej, o czym pisaliśmy). – Dwa tygodnie temu wystosowaliśmy do wszystkich operatorów zapytanie, czy nasza oferta masowa w zakresie uploadu wymaga zmian – poinformował Paweł Biarda.

Nexery dociera do 350 tys. gospodarstw domowych. Jej plan to 1 milion.