Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska, które napłynęły z rynku w sprawie projektu decyzji urzędu, która ma zastąpić umowę między Orange Polska a UPC Polska o warunkach dostępu do sieci światłowodowej wybudowanej przy udziale środków publicznych z programu Polska Cyfrowa. W konsultacjach swoje opinie przedstawiły cztery podmioty. Są to zainteresowani, czyli UPC (od 1 kwietnia należy do P4, grupa Iliad) i Orange Polska. Opinię wyraziła również Netia oraz zrzeszająca operatorów konkurencyjnych wobec Orange organizacja – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

KIGEiT bije w UKE

Szczególnie ostro projekt decyzji i towarzyszącą jej argumentację skrytykował KIGEiT. Izba oceniła część argumentów UKE jako nielogiczne i podważające rolę regulatora. Gros jej postulatów dotyczy tego, aby koszty budowy ostatniego odcinka sieci (tzw. przyłącze) były ponoszone przez Orange Polska, a cena ich udostępnienia konkurentom odpowiednio niska.

UPC Polska i Netia już wcześniej publicznie prezentowały opinie, że koszty budowy tej części sieci są często na tyle wygórowane, że odstraszają operatora alternatywnego. M.in. w ten sposób tłumaczono, dlaczego telekomy te nie mają wielu abonentów podłączonych do sieci zbudowanych za unijne pieniądze przez Orange Polska. KIGEiT wyraża „zaniepokojenie i zaskoczenie", że UKE nie zamierza w poziom opłat ingerować i wnosi o weryfikację tego podejścia.

Jak rozumiemy, KIGEiT postuluje również, aby to Orange Polska ponosił koszty urządzeń potrzebnych, by świadczyć usługi dostępu do internetu (tzw. CPE, czy ONT). W ten sposób model korzystania z sieci unijnej byłby bardzo podobny do znanego wcześniej BSA (hurtowej usługi dostępu do internetu oferowanej przez Orange Polska jako operatora regulowanego).

Chcą niższych cen

Netia w swoim stanowisku również odniosła się do opłat za tzw. przyłącze. Uważa, że proponowane przez UKE zapisy wymagają doprecyzowania. Domaga się również obniżenia proponowanej opłaty za dostęp do słupów Orange Polska.

UPC Polska dodatkowo uważa, że decyzja UKE powinna objąć sieci budowane przez Orange Polska w ramach wszystkich czterech konkursów na dotacje z POPC.

Sieci POPC budowane są od kilku lat. Orange Polska jest jednym z trzech głównych beneficjentów konkursów na dotacje do budowy sieci obok Grupy Inea (Fiberhost) oraz Nexery (joint venture Nokii i funduszu Prudential).

Sieci budowane ze środków POPC zgodnie z zasadami programu są udostępniane wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym, w tym także realizatorom inwestycji.

W ten sposób usługi świadczą już m.in. T-Mobile Polska czy P4 (Play), mimo że nie mają własnych sieci przewodowych.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ