Notowana na NewConnect spółka Cloud Technologies zamierza kupić akcje własne, których łączna wartość nie przekroczy 18 mln zł. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od akcjonariuszy w dniach 20-21 grudnia 2017 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu jest Ipopema Securities.

Spółka nabędzie nie więcej niż 920 tys. akcji, co stanowi nie więcej niż 20 proc. jej kapitału zakładowego. Co ciekawe, proponowana cena zakupu za akcję wynosi nie mniej niż dziesięć groszy i nie więcej niż 120 zł. W środę przed południem kurs spółki spada o 5 proc. do 64 zł. Akcjonariusze chcący dokonać sprzedaży posiadanych akcji, zobowiązani są do złożenia stosownych ofert wraz z określeniem proponowanej ceny. Jeśli  wartość akcji w ramach złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży będzie wyższa niż 18 mln zł lub łączna liczba akcji będzie wyższa niż 920 tys., spółka dokona redukcji. Dla każdej otrzymanej oferty sprzedaży zostanie obliczony wynik będący iloczynem liczby oferowanych przez akcjonariusza akcji oraz różnicy pomiędzy ceną maksymalną (120 zł) i ceną za akcję z oferty akcjonariusza. Oferty, dla których wynik będzie najwyższy, zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności.

– Obecną wycenę giełdową uważamy za atrakcyjną. Wychodzimy też z założenia, że w interesie spółki jest skupić akcje jak najtaniej. Oznacza to, że im niższą cenę zaproponuje akcjonariusz, tym większa szansa, że jego oferta zostanie przyjęta. W ten sposób dajemy też możliwość wyjścia z inwestycji tym akcjonariuszom, którzy z różnych przyczyn muszą sprzedać swoje akcje, bez tworzenia niepotrzebnej presji na kurs – wyjaśnia, cytowany w komunikacie, prezes Piotr Prajsnar.

Spółka aktualnie prowadzi prace nad prospektem emisyjnym i planuje przejście na rynek główny w 2018 r

Warto podkreślić, że wiodący akcjonariusze nie zamierzają korzystać z zaproszenia do składania ofert sprzedaży. Do spółki wpłynęły oświadczenia od Piotra Prajsnara, Roberta Rafała, QVP Investments oraz PERPETUM 10 FIZAN.

– Ostatnie lata to dla nas dynamiczny rozwój, potwierdzony osiąganymi wynikami finansowymi. Nie poprzestajemy na tym, zamierzamy się nadal rozwijać, przede wszystkim organicznie, ale bierzemy także pod uwagę przejęcia podmiotów, których dołączenie do grupy wesprze jej dalszy rozwój oraz zwiększy skalę działalności. Zebranie własnych akcji z rynku pomoże w osiągnieciu tego drugiego celu, jak również pozwoli na realizację programu motywacyjnego – mówi prezes. Dodaje, że zarząd na bieżąco monitoruje rynek obserwując młode firmy, działające w Europie Zachodniej lub USA, które potencjalnie mogą być dla grupy dobrym celem akwizycyjnym.

- Naszą intencją jest, żeby ich założyciele, a często całe zespoły, wiązały się z nami na dłużej, dlatego, w przypadku pozytywnej decyzji inwestycyjnej, część zapłaty chcielibyśmy finansować naszymi akcjami. W naszej ocenie skupienie ich z rynku jest z kolei bardziej efektywne dla wszystkich obecnych akcjonariuszy, niż rozwadnianie kapitału emisją akcji – dodaje.