JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność

Rosnące inwestycje i mniejsze zyski przełożyły się na stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej po pierwszym kwartale tego roku. Spółka ostatni raz odnotowała stratę netto w 2021 r. Nowy zarząd objął za cel poprawę rentowności spółki.

Publikacja: 21.05.2024 18:07

JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność

Foto: Adobestock

Na słabsze wyniki JSW za I kw. 2024 r. miały przełożyć się wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln zł 

Wskaźnik EBITDA za okres trzech miesięcy tego roku ukształtował się na poziomie 532,1 mln zł i był niższy o 23,9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Grupa  JSW w pierwszym kw.2024 r. osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 298,1 mln zł. W efekcie w pierwszym kwartale 2024 r. zanotowała niewielką stratę netto w wysokości 9,7 mln zł. Dla porównania rok wcześniej zysk brutto wyniósł, 1,66 mld zł, a zysk netto wyniósł 1,26 mld zł. 

Poprawa rentowności 

- Nowy Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest świadomy odpowiedzialności i wyzwań, jakie stoją przed Grupą Kapitałową JSW. Już dziś planujemy działania mające na celu poprawę rentowności oraz stabilizację sytuacji finansowej. Musimy zoptymalizować koszty oraz zwiększyć efektywność produkcyjną we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. W obszarze wydobycia naszym priorytetem pozostaje przywrócenie bazowego poziomu wydobycia w naszych kopalniach przez odwrócenie skutków zdarzeń oraz katastrof z lat 2022-2023, które znacząco wpłynęły na nasze zdolności produkcyjne w ostatnich kwartałach – powiedział Ryszard Janta, prezes zarządu JSW.

W trzech pierwszych miesiącach tego roku Grupa wyprodukowała ogółem ponad 3,1 mln ton węgla i ponad 0,8 mln ton koksu, co stanowi odpowiednio spadek o 7,5 proc. oraz 5,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. –Zmniejszenie produkcji węgla w pierwszym kwartale 2024 r. było wynikiem wystąpienia nieprzewidywalnych utrudnień natury górniczo-geologicznej, związanej z tektoniką złoża w kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie Ruch Borynia oraz zagrożeniem metanowym w kopalni Pniówek – tłumaczy spółka. 

Spadek przychodów na węglu energetycznym 

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość ponad 3,4 mld zł i były wyższe o 2,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znacząco wzrosła sprzedaż koksu osiągając poziom bliski 1 mln ton, co przy średniej cenie 1 370,87 zł/t wpłynęło na wzrost przychodów ze sprzedaży koksu i węglopochodnych o ponad 25 proc.  – Pozwoliło to złagodzić skutki pogorszenia sytuacji na rynku węgla energetycznego, wynikające ze spadku zapotrzebowania, mniejszej produkcji energii z węgla kamiennego i rosnących zapasów węgla zarówno w kopalniach jak i zakładach energetycznych – podaje spółka. W pierwszym kwartale 2024 r. JSW  sprzedała ponad 34 proc. mniej węgla do celów energetycznych w porównaniu do poprzedniego kwartału, a jego cena spadła o ponad 19 proc. do 482,17 zł/t. Przychody ze sprzedaży węgla koksowego nie uległy zmianie, średnia cena węgla koksowego wyniosła 1 058,97 zł/t, a wolumen sprzedaży 1 451,9 mln ton.

Wzrost nakładów na inwestycje 

Na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW przeznaczono w ujęciu gotówkowym ponad 1,3 mld zł, czyli o 12,3 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. –Były to przede wszystkim wydatki na kluczowe inwestycje rozwojowe związane z udostępnianiem nowych złóż oraz poziomów wydobywczych, modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla, modernizację baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń oraz budowę bloku Elektrociepłowni Radlin przy Koksowni Radlin – informuje firma. 

Surowce i paliwa
Kursy miedzi i akcji KGHM-u trudne do przewidzenia
Materiał Promocyjny
Transakcje M&A - ryzyka, trendy, praktyka
Surowce i paliwa
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów
Surowce i paliwa
Kadrowa karuzela w grupie Orlen się rozkręca
Surowce i paliwa
Problemy z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu. Duże opóźnienie
Surowce i paliwa
Koniec marzeń o dywidendzie w JSW
Surowce i paliwa
Prezes ma więcej akcji Serinusa