KGHM produkuje więcej miedzi i mniej pozostałych metali

Koncern mniej zarabia w Polsce i na projekcie Sierra Gorda. Dużo lepiej ma się za to zależny KGHM International.

Publikacja: 17.05.2024 06:00

KGHM produkuje więcej miedzi i mniej pozostałych metali

Foto: Bloomberg

Podczas czwartkowej sesji giełdowi inwestorzy chwilami handlowali akcjami KGHM-u po 158,5 zł, co oznaczało wzrost kursu o 3,6 proc. Z kolei w środę cena walorów spółki sięgała nawet 159 zł. Wcześniej tak drogie były ponad dwa lata temu. O zwyżkach zdecydowały jednak nie osiągnięte w tym roku przez koncern wyniki finansowe (właśnie je opublikowano), ale notowania miedzi. Kurs tego metalu na giełdzie w Londynie przekraczał już nawet 10,4 tys. USD za tonę i również był najwyższy od ponad dwóch lat.

Kopalnia Robinson

Akcjonariusze KGHM-u, poza samym wzrostem ceny miedzi, na razie mogą zapomnieć o istotnym zwiększeniu jej produkcji przez lubiński koncern. W I kwartale produkcja miedzi płatnej wyniosła w grupie 179 tys. ton, co oznaczało zwyżkę o 2 proc. W spółce matce pozyskano jej 146 tys. ton (spadek o 2 proc.), w Sierra Gorda – 17 tys. ton (zniżka o 10 proc.), a w KGHM International – 16 tys. ton (podwojono produkcję). W tym ostatnim przypadku znacząca poprawa to konsekwencja wzrostu wydobycia realizowanego w kopalni Robinson. Istotnie spadła za to produkcja srebra (o 17 proc.), TPM (o 13 proc.) oraz molibdenu (o 40 proc.).

8,32 mld zł

skonsolidowanych przychodów z umów z klientami zanotował w I kwartale KGHM, co oznaczało ich spadek o 13,2 proc. w ujęciu rok do roku.

Wyniki uzyskane z kluczowej działalności spowodowały, że w I kwartale grupa KGHM wypracowała 8,32 mld zł przychodów, 1,55 mld zł EBITDA oraz 424 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku dwa pierwsze rezultaty spadły, odpowiednio, o 13,2 proc. i o 13,9 proc. Z kolei czysty zarobek zwyżkował o 158,5 proc. KGHM informuje, że spadek przychodów oraz EBITDA to konsekwencja zniżki średniego kursu dolara do złotego o 9 proc. oraz spadku notowań miedzi. W efekcie cena tego metalu wyrażona w polskiej walucie była o blisko 14 proc. niższa niż rok wcześniej.

1,55 mld zł

EBITDA wypracowała grupa KGHM w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W porównaniu z tym samym okresem 2023 r. oznacza to spadek o 13,9 proc.

Wyniki produkcji realizowane przez poszczególne spółki miały decydujący wpływ na osiągane przez nie zyski. I tak znaczący spadek zarobków zanotowano z działalności krajowej i z projektu Sierra Gorda, a istotny wzrost z aktywności zagranicznej realizowanej przez KGHM International. W tym roku doszło też do sytuacji, w której jeden odbiorca zapewnił koncernowi ponad 10 proc. całości przychodów z umów z klientami grupy kapitałowej. Uzyskane od niego wpływy wyniosły już 834 mln zł. Rok temu spółka takiej sytuacji nie odnotowała.

Czytaj więcej

Miedź na szczycie. Co z innymi towarami? Sześć najważniejszych tendencji na rynkach towarowych

Plany rozwoju KGHM

KGHM przekonuje, że w oddziałach spółki konsekwentnie realizuje zaplanowane inwestycje górnicze i hutnicze. Chodzi m.in. o rozbudowę sieci rurociągów i uzbrojenie podziemnej infrastruktury. „Wykonanych zostało 11,7 km nowych wyrobisk górniczych.

W Hucie Miedzi Legnica trwa odbiór dokumentacji elektrycznej i uruchomienie procesów wytwórczych oraz prefabrykacji elementów w projekcie modernizacji elektrorafinacji” – podaje spółka.

Dodaje, że zgodnie z harmonogramem kończy się nadbudowa grobli na Żelaznym Moście. Ponadto w spółce matce prowadzona jest wymiana parku maszynowego. W związku z tym zakupionych zostało 69 maszyn górniczych do trzech zakładów górniczych.

W I kwartale sam KGHM zainwestował 652 mln zł, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 2 proc. Z tej kwoty 535 mln zł przeznaczono na projekty górnicze, a 87 mln zł na hutnicze. Z kolei budżet inwestycyjny na cały ten rok zakłada wydatkowanie 3,95 mld zł.

KGHM podtrzymuje, że planuje zaktualizować strategię grupy pod koniec III kwartału. Wcześniej zarząd ogólnie deklarował, że szczególnie duży nacisk zostanie w niej położony na podstawowy biznes, czyli produkcję metali.

Surowce i paliwa
Kursy miedzi i akcji KGHM-u trudne do przewidzenia
Materiał Promocyjny
Transakcje M&A - ryzyka, trendy, praktyka
Surowce i paliwa
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów
Surowce i paliwa
Kadrowa karuzela w grupie Orlen się rozkręca
Surowce i paliwa
Problemy z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu. Duże opóźnienie
Surowce i paliwa
Koniec marzeń o dywidendzie w JSW
Surowce i paliwa
Prezes ma więcej akcji Serinusa