W czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wykupie akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka od Grupy Enea. Jest to element transformacji sektora elektroenergetycznego, związanego z wydzieleniem aktywów węglowych, czyli powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. „Prace nad NABE dobiegają końca, a tym samym 3 najważniejsze spółki energetyczne w kraju, PGE, Enea i Tauron staną się firmami wolnymi od aktywów węglowych. W przypadku Enei oznacza to nie tylko przeniesienie do NABE elektrowni węglowych, oznacza także wydzielenie Bogdanki. Nie będzie to jednak oznaczało wejścia Bogdanki do NABE, ale wykup akcji tej kopalni przez Skarb Państwa” – powiedział wicepremier Jacek Sasin. W komunikacie spółki czytamy, że proces przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa powinien zakończyć się latem tego roku.

Do końca lipca planowane jest zakończenie sporządzania wycen oraz innych dokumentów związanych z wykupem, tak aby Rada Ministrów mogła następnie podjąć finalną decyzję. „Lubelski Węgiel Bogdanka to firma strategiczna, która zapewnia znaczący wolumen węgla energetycznego w polskim systemie. Spółka będzie działała również w innych obszarach surowcowych. Znajdzie to odzwierciedlenie w nowej Strategii Spółki” – dodał Jacek Sasin. Podkreślił, że w związku ze zmianami wynikającymi z wojny na Ukrainie, Polska będzie odchodzić od pomysłu, aby paliwem przejściowym pomiędzy węglem a nowymi, odnawialnymi źródłami energii był gaz. Gaz jest paliwem importowanym i mniej pewnym rynkowo z uwagi na podatność na różnice cen na giełdach światowych. „Dlatego rola węgla w najbliższych latach, jako paliwa zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne, będzie nadal w Polsce bardzo istotna.” – powiedział.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, spotkał się 15 marca 2023 r. w Warszawie z delegacją Lubelskiego Węgla Bogdanka, na czele z Kasjanem Wyligałą, prezesem spółki, stroną społeczną - przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie kopalni oraz Michałem Moskalem, szefem Gabinetu Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W spotkaniu uczestniczył także Marek Wesoły, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Podczas spotkania zaprezentowano harmonogram przejęcia spółki przez Skarb Państwa.

W niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” prezes Bogdanki podkreślił, że spółka pozostanie nadal notowana na giełdzie. „Nadal będziemy więc budować wartość naszej firmy dla akcjonariuszy” – mówił Wyligała.