Indeks spółek górniczych odrabiał 2 lutego straty po środzie, kiedy tracił blisko 3 proc. Spadki notowań spółek górniczych, Bogdanki, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Bumechu, spowodowane były informacjami medialnymi, jakoby rząd miał wznowić prace nad podatkiem od zysków spółek paliwowych i górniczych. Zapytaliśmy spółki, czy uczestniczyły one w konsultacjach. Co ciekawe, sygnały są sprzeczne.

Podatek od nadmiernych zysków firm energetycznych, który zaproponowała w swoim rozporządzeniu Rady UE w październiku 2022 r., został w Polsce wprowadzony tylko częściowo. Objęte zostały nim tylko firmy elektroenergetyczne, ale już nie paliwowe, w tym górnicze. Komisja zaczęła weryfikować skuteczność tego mechanizmu. Polska ma przedstawić dokumenty dotyczące pułapów cenowych, ustalony tylko dla branży elektroenergetycznej. Może w nich zabraknąć informacji o spółkach paliwowych i węglowych, o które Ministerstwo Klimatu i Środowiska miało się zwrócić do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wiodące w kwestii podatku od zysków MKiŚ zaprzeczyło, że takie prace trwają. Z tego, co się dowiadujemy, MAP także nie odmroził prac nad dużym podatkiem od zysków wszystkich firm.

Zapytaliśmy też zainteresowane firmy czy uczestniczyły w pierwszych spotkaniach. – JSW nie potwierdza udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia nowego podatku od zysków firm energetycznych – czytamy w stanowisku spółki, która mogłaby być jednym ze znaczących płatników takiego podatku. Za dziewięć miesięcy 2022 r. zysk spółki wynosił 6,3 mld zł, przy stracie w analogicznym okresie roku poprzedniego blisko 104 mln zł. Inaczej odpowiedział Bumech. – Resort prowadzący konsultacje skierował korespondencję do PG Silesia – informuje nas spółka, która podkreśla, że przed 2022 r. branża górnicza przez szereg lat notowała gigantyczne straty. – To, co KE uważa za „nadmiarowy zysk”, w przypadku naszej kopalni zostało zainwestowane w kilkuletnią perspektywę jej dalszego funkcjonowania i zapewnienia odbiorcom krajowym odpowiedniej ilości węgla w poszukiwanej przez nich jakości oraz w stabilnych cenach – podkreśla firma.