– W interesie wszystkich jest budowa prestiżu zawodu biegłego rewidenta. Trzeba informować potencjalnych kandydatów o wartości audytu i jak ważną rolę mogą pełnić na rynku – mówi Maciej Krasoń, partner zarządzający w firmie Deloitte.

Cała rozmowa w materiale wideo.