Audytor częściej niż kiedykolwiek wcześniej musi zachować bardzo dużą czujność

Obecne warunki makroekonomiczne i geopolityczne nie pozwalają na chwilę oddechu i powrót do znanej nam dawniej normalności. Po pandemii Covid-19 na gospodarkę światową zaczęły oddziaływać m.in. konflikt w Ukrainie i galopująca postpandemicznie inflacja, które oprócz zazwyczaj występujących zagrożeń przełożyły się naturalnie na spojrzenie audytora na badane sprawozdanie finansowe.

Edyta Kalińska: Przez zmiany w otoczeniu audyt stał się trudniejszy

Pandemia, wybuch wojny i inflacja. Obok tych zdarzeń trudno przejść obojętnie, również w branży audytorskiej. Eksperci przyznają, że to wszystko odcisnęło piętno na biegłych rewidentach.

Marek Gajdziński: Audyt idzie w kierunku centrów kompetencyjnych opartych o technologię

W jakim kierunku zmierza audyt? Jak przyciągnąć do niego młodych ludzi? Czy regulacje dzisiaj pomagają czy przeszkadzają? Co może przynieść przyszłość?

Agnieszka Gontarek: Pracujemy z PANA, by podnieść standardy sprawozdawczości na NewConnect

Audytorzy i biegli rewidenci stają dzisiaj przed wieloma wzywaniami. Dotyczą one współpracy zarówno ze spółkami z rynku głównego, ale w jeszcze większej mierze z firmami z NewConnect. Jak duży jest to kłopot?

Tomasz Konieczny: Technologia pomaga audytorom, ale ich nie zastąpi

Technologia staje się coraz powszechniejsza w różnych dziedzinach biznesu. Czy trzeba jej się bać? Czy zastąpi człowieka również w audycie?

Maciej Krasoń: Młodzi ludzie w audycie kalkulują ryzyko związane z tym zawodem

Od kilku lat liczba biegłych rewidentów maleje. Z czego to wynika i jak można zatrzymać, a może i odwrócić ten trend?

Marcin Obroniecki: W działaniach biegłych rewidentów wciąż są nieprawidłowości

Polska Agencja Nadzoru Finansowego wciąż ma sporo zajęć. W pracy biegłych rewidentów nadal można znaleźć błędy, a to ma konsekwencje dla całego rynku. Dlatego PANA nie zamierza zwalniać tempa.

Rekrutacja, edukacja oraz innowacje w branży biegłych rewidentów

W tegorocznej edycji rankingu przyznaliśmy wyróżnienia w dodatkowych obszarach. Wytypowaliśmy również wschodzące gwiazdy audytu: wyróżnienie przypadło dwóm osobom, reprezentantom BDO oraz firmy Nexia Pro Audit.

W audycie na giełdzie karty nadal rozdają PwC, EY i KPMG

W zestawieniu firm badających sprawozdania spółek z GPW na podium znaleźli się reprezentanci wielkiej czwórki, ale firmy średniej wielkości depczą im po piętach. Natomiast najmniejsi audytorzy wypadają z tego rynku. To skutek restrykcyjnych regulacji.

ESG – zbliżający się obowiązek audytu informacji niefinansowych

E (Environment) to obszar środowiska. S (Social) to oddziaływanie firmy na społeczeństwo w bardzo szerokim znaczeniu. G (Governance) to obszar ładu korporacyjnego, czyli poszanowania praw różnych interesariuszy oraz etyki w biznesie.

Firmy audytorskie zwiększyły przychody o miliard złotych

Łączne przychody audytorów w 2022 r. urosły o ponad jedną piątą, znacznie mocniej niż w latach poprzednich. Na wielką czwórkę przypada ponad 81 proc. całego rynku oraz 71 proc. w segmencie stricte audytowym – wynika z naszych szacunków.

Nowe standardy i wymogi podnoszą koszty badania sprawozdań JZP

Globalna odbudowa po pandemii zbiegła się w czasie z pojawieniem się nowych czynników destabilizujących w 2022 r., takich jak rosyjska inwazja na Ukrainę, presja cenowa i zmiany klimatyczne, powodując niestabilność gospodarczą w wielu gospodarkach krajowych i szeroko rozumianej gospodarce światowej.

Nowe technologie i ESG zmieniają audyt

Zmienność czynników zewnętrznych, które mają istotny wpływ na pracę audytorów, jeszcze nigdy nie była tak duża jak w ostatnich kilku latach. Wymagające warunki makroekonomiczne spowodowane najpierw covidem, a następnie wojną u granic Polski, wpływają na kondycję finansową spółek oraz większe oczekiwania interesariuszy, a to tylko niektóre wyzwania, które stoją przed audytorami.

Technologie i systemy IT wyzwaniem dla sprawozdawczości i biegłych rewidentów

W dzisiejszych czasach rozwój technologii dotyczy niemalże każdego aspektu naszego życia. Nie ominęło to także działów finansowo-księgowych oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, w których to coraz częściej dominują złożone systemy przetwarzania danych i automatyzacja procesów raportowania.

Cała wielka czwórka zmieściła się na podium

To już XXII edycja corocznego rankingu audytorów „Rzeczpospolitej”. Pałeczkę lidera nadal dzierży PwC. Dobrze wypadły też firmy audytorskie średniej wielkości.

Na warszawskiej giełdzie prym nadal wiodą najwięksi audytorzy

PwC, EY oraz KPMG – te firmy zajęły miejsca na podium w tegorocznym rankingu audytorów spółek giełdowych. Dobrze wypadły też firmy średniej wielkości, takie jak Grant Thornton, UHY ECA czy BDO. Jakie są trendy na rynku audytu?

Biegłych rewidentów warto wspierać, by zatrzymać ich w firmie

Zawód biegłego rewidenta staje się coraz trudniejszy i wiele firm boryka się z odpływem kadr. Deloitte stara się temu przeciwdziałać, szukając sposobów na zatrzymanie talentów. Oferuje im programy wsparcia i programy awansu na wyższe stanowiska – wskazują Maciej Krasoń, partner zarządzający, oraz Emilia Ostrowska i Malwina Choińska, partnerki w dziale Audit & Assurance w Deloitte.

Biegli rewidenci muszą się mierzyć z dużą niepewnością

Geopolityka i zawirowania makroekonomiczne uderzają w przedsiębiorców, a dla audytorów oznaczają dodatkowe czynniki ryzyka podczas badania sprawozdań finansowych. Wyzwań przybywa.